Med en warrant kan du få hävstång i din investering, del 2

Vi återgår till exemplet från föregående vecka: Ponera att du om ett år vill köpa en lägenhet som idag kostar en miljon kronor. Lägenhetsinnehavaren erbjuder dig rätten – men inte skyldigheten – att köpa lägenheten om ett år från idag för en miljon kronor. Om lägenheten om ett år är värd mer än en miljon kronor, kommer du att utnyttja rätten att köpa lägenheten och därmed tjäna värdet som överstiger en miljon. Om fastighetsmarknaden däremot gått ner och lägenheten är värd mindre än en miljon, kommer du inte att utnyttja rättigheten att köpa lägenheten och warranten förfaller värdelös. För den här möjligheten vill lägenhetsinnehavaren att du betalar honom en premie på 100 000 kronor. Premien i exemplet motsvarar priset på en warrant.

Prissättningen på en warrant skiljer sig åt mellan dess värde på slutdagen och under dess löptid.
 

Warrantens värde på slutdagen

En köpwarrant kommer på slutdagen ha ett värde om kursen på den underliggande tillgången är högre än vad lösenpriset är för warranten, annars inte. Värdet kommer då att motsvara kursen på den underliggande tillgången minus lösenpriset.

En säljwarrant kommer på slutdagen ha ett värde om kursen på den underliggande tillgången är lägre än vad lösenpriset är för warranten, annars inte. Värdet kommer då att motsvara lösenpriset minus kursen på den underliggande tillgången.

Tänk på att warranter handlas som delar av den underliggande tillgången och anges som Paritet (detta beskrevs i föregående vecka) och måste tas med i prissättningen för en enskild warrant:

Köpwarrant = (Slutkurs-Lösenpris)/Paritet
Säljwarrant = (Lösenpris-Slutkurs)/Paritet

 

Warrantens värde under löptiden

Under hela warrantens löptid erbjuder emittenten investerare möjligheten att sälja tillbaka warranten till emittenten över börsen. Värdet på warranten under löptiden kan delas upp i två delar – Realvärde och Tidsvärde.

Realvärdet motsvarar det värde warranten skulle ha om slutdagen var idag.

Tidsvärdet kan beskrivas som emittentens antagande för sannolikheten att warranten kommer att ha ett realvärde på slutdagen. Sannolikheten för detta beror till stor del på hur mycket den underliggande tillgångens pris förväntas att röra sig. Emittenter uppskattar denna sannolikhet olika vilket kan leda till att olika emittenter har olika priser på liknande warranter.
 
page9_warranter
 

Teoretisk värdering

Det finns olika modeller för att beräkna värdet på en warrant under dess löptid. Den kanske vanligaste modellen togs fram av två matematiker, Fischer Black och Myron Scholes. Modellen kallas för Black & Scholes som skaparna 1997 fick Nobelpriset i ekonomi för. Modellen beräknar ett teoretiskt värde på en option under dess löptid utifrån fem parametrar: Underliggande pris, Löptid, Lösenpris, Riskfria räntan och den underliggande tillgångens framtida förväntade prisfluktuation.
 

Se alla warranter här