Hvad er Bull & Bear-certifikater?


Bull & Bear certifikater med gearing er børsnoterede værdipapirer, hvor investorer kan opnå en gearingseffekt ved en korrekt markedstro. Gearingen er konstant intradag, hvilket indebærer, at gearingen er stabil på en handelsdag og ikke over en længere periode.

Hvordan fungerer Bull & Bear-certifikat?

Et Bull & Bear-certifikat kan opdeles i følgende dele:

Hvornår kan Bull & Bear-certifikat være et godt investeringsalternativ?

Bull & Bear-certifikat passer til dig, som har en bestemt markedstro og gerne vil få en ekstra gearing i din placering.

Hvilken risiko indebærer handel med Bull & Bear-certifikat?

Handel med Bull & Bear-certifikat indebærer en høj risiko, fordi gearingseffekten fungerer i begge retninger.

Hvordan handler jeg med Bull & Bear-certifikater?

Bull & Bear-certifikat kan du købe og sælge hos din bank eller børsmægler. Hvis du beholder certifikatet til slutdagen, udbetales værdien (slutlikviditetsbeløbet) kontant og pengene overføres automatisk til din konto.

I de fleste tilfælde er der ingen restriktioner om den højst tilladte handelsvolumen. Du kan med andre ord som regel handle helt ned til et certifikat, hvis du vil.
Der pålægges normalt et administrationsgebyr for Bull & Bear certifikater. Gebyret beregnes på årsbasis og trækkes dagligt fra certifikatets værdi.

Eksempel:
Hvis certifikatet koster 80 kr og gebyret er 1 procent per år (80 øre), så bliver gebyret 0,0022 kroner per dag (80 kr * 0,01 /365).