Handle råvarer, indekser, valutaer og aksjer på børsen

Gjennom børshandlede investeringsprodukter kan du investere i råvarer, indekser, valutaer og aksjer via ditt aksjedepot direkte på børsen. Dette er gjort mulig ved at et investeringsprodukts verdiutvikling er avhengig av et underliggende aktivum, som f.eks. kan omfatte gull, olje, OBX, Facebook eller Marine Harvest.

Ettersom det finnes flere forskjellige typer børshandlede investeringsprodukter, som alle har ulike former for funksjon og risiko, er det viktig at du vet hvordan investeringsproduktet fungerer. Eksempler på børshandlede investeringsprodukter er Bull & Bear-ETN, Mini future, Mini futures BEST, Unlimited turbos og warranter.
 
Eksempler på underliggende aktiva:

Investering i både opp- og nedgang

Oppgang
Et børshandlet investeringsprodukts verdiutvikling kan følge f.eks. prisen på olje:
Går prisen på olje opp, går verdien på investeringsproduktet opp.
Går oljeprisen ned, er går verdien på investeringsproduktet ned.
Dette er en funksjon i visse investeringsprodukter og kalles vanligvis «bull», «call», «long» eller «køp».
Nedgang
På tilsvarende men motsatt vis følger visse børshandlede investeringsprodukters verdiutvikling de underliggende aktiva:
Går oljeprisen ned, går verdien på investeringsproduktet opp.
Går prisen på olje opp, går verdien på investeringsproduktet ned.
Dette er en funksjon i visse investeringsprodukter, og kalles vanligvis «bear», «put», «short» eller «selg».

Investering med leverage-effekt

Investering med leverage betyr at man med liten innsats kan få en stor utvikling. Dette er gjort mulig ved at når du kjøper et investeringsprodukt med leverage, betaler du mindre enn om du skulle ha kjøpt de underliggende aktiva.

Eksempel: Hvis et børshandlet investeringsprodukt har en leverage på 4, betyr dette i prinsippet at verdiutviklingen kommer til å være 4 ganger så stor som endringen i de underliggende aktiva. Husk også at denne vektstangeffekten virker begge veier.