Ensimmäisenä pörssinä jaamme omista tuloistamme
– 25 % yhtiöille

Pörssissämme noteeratut yhtiöt saavat osan niistä tuloista, jotka syntyvät, kun yhtiön osakkeilla käydään kauppaa. Tavallisesti nämä tulot menevät suoraan kaupankäyntipaikalle. Tulonjako on yksi vaihe työssämme lisätä pörssinoteerauksen arvoa ja tukea kasvuyrityksiä nopeampaan kasvuun. Haluamme olla enemmän kuin vain pörssi – haluamme olla yhteistyökumppani, joka auttaa yhtiöitä eteenpäin.

Mitä tämä merkitsee yhtiöille?

Listatuille yhtiöillemme tulonjako merkitsee kuukausittaista lisätuloa. Joillekin tämä tarkoittaa sitä, että noteerauksesta aiheutuvat kulut laskevat. Toisten yhtiöiden lisätulot taas kattavat, tai ylittävät, listauksesta aiheutuvat menot. Joka tapauksessa kyseessä on aivan uusi tulonlähde, jonka yhtiöt voivat nyt hyödyntää toimintansa kehittämiseen.

Tulonjako koskee kaikki yhtiöitämme, sekä Nordic MTF -markkinapaikalla listattuja että säännellyllä markkinalla NGM Equity:lla noteerattuja.

Meillä on paljon kerrottavaa. Älä epäröi ottaa yhteyttä, notering@ngm.se.


Roger Peleback
Toimitusjohtaja, NGM