Tjänster för medlemmar

  STATISTICS
Verktyg för detaljerad statistik om börshandlade produkter.

  • Omfattande statistik från alla marknader i Sverige, Finland och Norge.
  • Historik, jämförelser, basdata och rapporter i detalj.


Kontakt:
+46 (0)8 566 390 15, support@ngm.se

ACADEMY
Utbildning och certifiering i Börshandlade produkter.

  • Utbildning görs för grupper större än 8 personer.
  • Utbildningsmaterial samt webbaserat certifieringstest ingår
  • Certifieringstestet kan göras separat och skräddarsydda utbildningar kan genomföras på förfrågan.


Kontakt:
+46 (0)8 566 390 19, ndx@ngm.se

TCOMS – Trading Client Order Management System

  • Automatiserad orderläggning för strukturerade produkter via Excel.
  • Ett effektivt sätt att ställa köpkurser i strukturerade produkter på börsen för att möjligöra mer automatiserad handel för slutkunder.


Kontakt:
+46 (0)8 566 390 60, support@ngm.se

TRADER
Handelsplattform för testhandel i börshandlade produkter i utbildningssyfte.

  • Skapa och följ utvecklingen i egna portföljer.
  • Skapa egna tävlingar mellan olika grupper eller personer.
  • Full redovisning av omsättning, avslut, topplistor osv. för all testhandel.


Kontakt:
+46 (0)8 566 390 88, ndx@ngm.se