Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Time People Group AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 7 december 2017. Time People Group AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet TPGR MTF. Läs mer här: