Hvad er Unlimited turbos/Mini futures BEST? Få svaret i vores to artikler. Anden del.

I forrige artikel gennemgik vi de vigtigste dele af en Unlimited turbos/Mini futures BEST. I denne artikel er det tid til at gennemgå prissætning og renteeffekten. Finansieringen af en Unlimited turbos/Mini futures BEST minder som tidligere nævnt om et ejendomskøb. For at tydeliggøre dette følger et eksempel: Hvis du køber en lejlighed for 1.000.000 DKK og betaler 25 % i kontant indbetaling, vil dit lån være på 750.000 DKK Derefter antager vi, at prisen på lejligheden stiger til 1.250.000 DKK Lejlighedens værdi er således øget med 25 %, men din egenkapital er øget med 100 procent. På samme måde fungerer gearingen i en Unlimited turbos/Mini futures BEST. Forskellen er som bekendt, at hvis værdien af det underliggende aktiv falder til knockout niveau, bliver produktet værdiløst. En anden forskel er, at udbyderen tager ekstrabetaling i form af en risikopræmie for at beskytte sig mod kursudviklingen i det underliggende aktiv ved en knockout situation.

Priser på Unlimited turbos / Mini futures BEST

Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG bliver positivt påvirket, når prisen på det underliggende aktiv går op. Prisen (værdien) af instrumentet kan beregnes med følgende formel:

((Pris på det underliggende aktiv – finansieringsniveau) / paritet) + risikopræmien

Eksempel: Du ejer en Unlimited turbos/Mini futures BEST på Vestas Wind Systems A/S (VWS) med et finansieringsniveau på 210 DKK og en paritet på 10. Vi antager, at VWS står i kurs 240 DKK på tidspunktet for beregningen, og at risikopræmien er 5 øre (men som vi ved, kan det variere).

Værdien af din knockout købs-warrant på VWS = ((240 DKK – 210 DKK) / 10) + 0,05 DKK = 3,05 DKK

 

Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT

Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT bliver positivt påvirket, når prisen på det underliggende aktiv går ned. Prisen på instrumentet kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

((Finansieringsniveau – prisen på det underliggende aktiv) / paritet) + risikopræmien

Eksempel: Du ejer en Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT på det samme underliggende aktiv, Vestas Wind Systems A/S (VWS), med et finansieringsniveau på 260 dollars og en paritet på 10. Vi antager, at VWS står i kurs 240 DKK på tidspunktet for beregningen, og at risikopræmien er 5 øre.

Værdien af din Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT VWS = ((260 DKK – 240 DKK) / 10) = 0,05 DKK 2,05

Renteudgifter til Unlimited turbos/Mini futures BEST

Som tidligere nævnt, betaler du renter af finansieringsniveauet på sin fulde Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG. Renten er baseret på markedsvilkår, og rentemarginen fastsættes af udbyderen. Renteeffekten kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

((Finansieringsudgifter x finanseringsniveau) / (365 dage)) / paritet

Eksempel: Udbyderen tilbyder en Unlimited turbos/Mini futures BEST på Vestas Wind Systems A/S (VWS) med de samme betingelser som i eksemplet ovenfor. Den er fastsat til DKK LIBOR 1 måned + 2% i margenen. Vi sætter DKK LIBOR 1 måned til 1,89% selvom denne er løbende variant.

(3,89% x 210 DKK) / (365/10) = 0,0022 DKK

Så Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG vil falde i værdi med 0,0022 DKK for hver dag, indtil produktet sælges.

Renter effekt på et Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT

Med en Unlimited turbos/Mini futures BEST SHORT har man et tilgodehavende, hvilket kan føre til en renteindtægt. I nogle tilfælde kan der være en negativ renteindtægt, men dette er udelukkende styret af markedet samt udbyderens fastsatte margin.

Eksempel: DKK LIBOR 1 måned ligger på 1,89%, og udbyderen har en margin på 2%. Dette fører til en negativ renteindtægt (1,89% – 2% = – 0,11%). Men hvis DKK LIBOR 1 måned ligger på 3%, vil det give en positiv renteindtægte (3% – 2% = 1%) Beregningen sker ved hjælp af nøjagtig samme formel, som vist i eksemplet for Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG.