Allt du behöver veta inför skiftet av handelssystem för Spotlight Stock Market

 

Från och med den 17 november 2017 kommer Spotlight Stock Markets instrument att handlas i NGM:s handelssystem, Elasticia. Skiftet till Elasticia kommer inte att innebära några skillnader för Spotlight Stock Markets bolag och investerare, dock kommer vissa förändringar att ske för dig som medlem, systemleverantör och marknadsdataleverantör. Läs nedan om hur övergången påverkar den tekniska uppkopplingen samt medlemskap. 

På denna sida hittar du information rörande:

  • Legala aspekter
  • Teknisk förberedelse inför övergången (inkl marknadsdata)

 

Legalt

Medlem på NGM och Spotlight Stock Market
Ingen aktiv åtgärd krävs. Medlemmen har redan prövats av såväl NGM som Spotlight Stock Market och kommer automatiskt att omfattas av NGM:s och Spotlight Stock Market nya medlemsregler som kommer att lanseras under hösten 2017.

Medlem på NGM men inte på Spotlight Stock Market
Parten kommer att genomgå en summarisk medlemsprövning av Spotlight Stock Market. Information till berörda parter kommer att skickas ut i god tid före Spotlight Stock Markets byte av handelssystem.

Medlem på Spotlight Stock Market men inte på NGM
Parten behöver ansöka om medlemskap hos NGM för att kunna fortsätta handla på Spotlight Stock Market. Mer information om ansökan om medlemskap hos NGM finner du HÄR.

 

Teknisk förberedelse inför övergången

 

Allmänt

Aktörer behöver försäkra sig om att relevanta system är konfigurerade för att använda Elasticia för orderläggning, marknadsdata och back-office-hantering.

NGM kommer löpande att kommunicera med aktörer via kanalen för system-relaterad information, NGM Forum – Elasticia Participant (även kallad ngm-dev). Kontakta NGM’s support för information om hur du säkerställer uppdateringar via forumet.

 

Medlem på NGM och Spotlight Stock Market

Som befintlig medlem på både Spotlight Stock Market och NGM kommer du från och med september att ha möjlighet att verifiera dina system mot relevanta testsystem hos NGM. NGM och Spotlight Stock Markets instrument kommer i relevanta testsystem att göras tillgängliga på motsvarande sätt som i produktion.

Medlem på NGM men inte på Spotlight Stock Market

Som medlem på NGM men inte på Spotlight Stock Market kommer du att beredas möjlighet att ansluta mot NGMs testsystem med produktionsinstrument, där Spotlight Stock Markets instrument under september kommer att göras tillgängliga för verifiering.

 

Medlem på Spotlight Stock Market men inte på NGM

Som medlem på Spotlight Stock Market men inte på NGM, uppmanas du att så snart som möjligt säkerställa att era leverantörer av relevanta system är integrerad eller kommer att integreras mot NGMs handelssystem Elasticia.

Information för företag med system och tjänster som redan är integrerade mot Elasticia hittar du HÄR

Information om uppkopplingsmöjligheter och nätverksleverantörer HÄR

 

System- och tjänsteleverantörer

System och tjänsteleverantörer som ännu inte är integrerade mot NGMs handelssystem Elasticia, ombeds kontakta NGM support för vidare information.

 

Marknadsdataleverantörer

Spotlight Stock Markets marknadsdata (inklusive referensdata) kommer att distribueras via NGMs handelssystem Elasticia på motsvarande sätt som NGMs egen marknadsdata. NGM kommer att sätta upp en ny så kallad market data gateway specifikt för Spotlight Stock Markets marknadsdata. Licensmässigt kommer Spotlight Stock Markets marknadsdata att ingå i den licens som omfattar NGMs marknadsdata, varför befintliga avtal med NGM beträffande marknadsdata kommer att fortsätta gälla. 

Existerande marknadsdataleverantörer för NGM återfinns i kolumnen ”Market data vendor” i tabellen HÄR.

 

Kontaktuppgifter

NGM Support
+46 8 566 390 60
support@ngm.se

Marknadsdata
marketdata@ngm.se
+46 8 566 390 62