Raytelligence AB erbjuder produkter och tjänster för mätning av personers andning, puls och
rörelsemönster utan bärbara sensorer baserat på egen radarteknologi.

Läs mer här: