Regelmessig finansinformasjon (på svensk)

Nordic Growth Market NGM AB (”NGM-børsen”) er i lov (2007:528) om verdipapirmarkedet pålagt å regelmessig overvåke finansinformasjon fra emittenter som har overdragbare verdipapirer tatt opp til handel på et regulert marked som drives av NGM-børsen (”regnskapstilsyn”). Utfyllende bestemmelser om overvåkingen finnes også i Finansinspektionens forskrifter FFFS 2007:17 om virksomhet på markedsplasser.

Hensikten med regnskapstilsynet, som skjer etter samme rammeregelverk på samtlige regulerte markeder innenfor EØS, er å beskytte investorene og opprettholde tilliten i verdipapirmarkedet, samt å bidra til en konsekvent bruk av regnskapsreglene i finansinformasjonen innenfor EØS. Dette harmoniserte og tydelige regelverket bidrar til det kvalitetsstempelet en børsnotering innebærer, og styrker de børsnoterte selskapenes tillit hos investorer og andre interessenter sammenlignet med selskaper på lister utenfor det regulerte området.

 

2014
Årsrapport redovisningstillsyn 2014 Offentlig
2013
Årsrapport redovisningstillsyn 2013 Offentlig
 2012
  Årsrapport redovisningstillsyn 2012 Offentlig
 2011
  Årsrapport redovisningstillsyn 2011 Offentlig
 2010
  Årsrapport redovisningstillsyn 2010 Offentlig
 2009
  Årsrapport redovisningstillsyn 2009 Offentlig
 2008
  Årsrapport redovisningstillsyn 2008 Offentlig
 2007
  Årsrapport redovisningstillsyn 2007 Offentlig