Säännöllinen taloudellinen raportointi (ruotsiksi)

Nordic Growth Market NGM AB (”NGM-pörssi”) on Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti velvoitettu valvomaan säännöllistä taloudellista raportointia liikkeeseenlaskijoilta, joiden luovutuskelpoiset arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi NGM-pörssin hoitamalla säädellyllä markkinapaikalla (”raportoinnin valvonta”). Valvontaa koskevia täydentäviä määräyksiä on myös Finansinspektionenin ohjeissa FFFS 2007:17, jotka koskevat toimintaa markkinapaikoilla.

Raportoinnin valvonta tapahtuu samojen puitesääntöjen mukaisesti kaikilla säädellyillä markkinapaikoilla ETA-alueella, ja sen tarkoituksena on suojata sijoittajia, pitää yllä luottamusta arvopaperimarkkinoita kohtaan sekä edistää taloudellisen raportoinnin esittämiseen liittyvien sääntöjen yhdenmukaista soveltamista ETA-alueella. Tämä yhtenäistetty ja selkeä säännöstö myötävaikuttaa pörssinoteeraukseen liittyvään laaduntakuuleimaan ja vahvistaa sijoittajien ja muiden sidosryhmien luottamusta pörssinoteerattuihin yhtiöihin verrattuna säädellyiden markkinapaikkojen ulkopuolisilla listoilla oleviin yhtiöihin.

 

2014
Årsrapport redovisningstillsyn 2014 Offentlig
2013
Årsrapport redovisningstillsyn 2013 Offentlig
 2012
  Årsrapport redovisningstillsyn 2012 Offentlig
 2011
  Årsrapport redovisningstillsyn 2011 Offentlig
 2010
  Årsrapport redovisningstillsyn 2010 Offentlig
 2009
  Årsrapport redovisningstillsyn 2009 Offentlig
 2008
  Årsrapport redovisningstillsyn 2008 Offentlig
 2007
  Årsrapport redovisningstillsyn 2007 Offentlig