Disciplinærnævnet

Ifølge loven skal NGM have et disciplinærnævn, der har til opgave at varetage sager om medlemmers og emittenters overtrædelser af de regler, som gælder ved børsen.

Banner: Discliplinærnævnet varetager sager om overtrædelser af de regler, som gælder ved børsen.

 

Disciplinærnævnet skal bestå af mindst fem medlemmer, hvoraf formand og næstformand skal være lovkyndige og have erfaring som dommere. Blandt de øvrige medlemmer skal mindst to være velbekendte med forholdene på værdipapirmarkedet. Disciplinærnævnets medlemmer skal være uvildige i forhold til børsen.

NGM’s disciplinærnævn består af:

  • Bo Svensson, formand
  • Severin Blomstrand, næstformand
  • Anders Ackebo, medlem
  • Sigvard Heurlin, medlem
  • Ulf Lindgren, medlem
  • Bernt Magnusson, medlem
  • Fredrik Palm, medlem
  • Anna Ramel, medlem
  • Alf-Peter Svensson, medlem