Beslut vid överträdelser – 2013

Beslut 9
Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
Beslut 8
Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
Beslut 7
Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
Beslut 6
Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
Beslut 5
Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
Beslut 4
Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
Beslut 3
Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
Beslut 2
Beslutet avser:

  • Nedskrivningsprövning av goodwill
  • Transaktioner med närstående
Beslut 2 2013 Offentligt
Beslut 1
Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats