Velkommen til Nordic Growth Market – NGM

NGM er en regulert børs med konsesjon fra Finansinspektionen. Vi tror at transparens og like vilkår for profesjonelle og private investorer danner grunnlaget for en velfungerende markedsplass. At vi i dag kan tilby handel i over 9 000 finansielle instrumenter er et resultat av vårt langsiktige arbeid med å skape et solid alternativ til de tradisjonelle og nasjonale børsene. Dette ved å tilby minst samme kvalitet når det gjelder handelsteknologi og markedstransparens som våre konkurrenter, men også ved å kombinere det hele med et større engasjement rundt kunden og kundens ønsker. NGM er siden 2008 et heleid datterselskap under den tyske børsen Börse Stuttgart, virksom siden 1861 og en av Europas ledende børser innen flere segment. Det betyr at vi kan kombinere fordelene til en mindre aktør, som hurtighet og fleksibilitet, med stabilitet og langsiktighet. Vi hjelper utenlandske banker og utstedere med å nå nordiske investorer. Samtidig hjelper vi nordiske investorer og selskaper med å nå internasjonale markeder.

Hvorfor Nordic Growth Market? Vår ambisjon er å levere høy kvalitet i alle ledd og for alle tjenester kundene etterspør. Vi har bl.a. derfor utviklet og lansert Elastica, et av markedets absolutt beste handelssystem som har tilbudt kundene funksjonalitet, ytelse og stabilitet siden 2010, noe vi er veldig stolte over. I dag er banker og fondsmeglere fra Sverige og nordiske naboland børsmedlemmer, sammen med internasjonale storbanker fra bl.a. England, Frankrike og Tyskland. Vi tilbyr også tjenester som likviditetsgaranti, IR- og pressemeldingsverktøy, markedsføringskanaler mm. Hver kunde har sine behov. I tillegg til levering av basistjenesten, dvs. en effektiv og trygg handelsplattform, er målet vårt å utvikle NGM til en børs der nytenking og utvikling råder.

NGM er en børs der små- og mellomstore selskaper skal ha muligheten til å vokse og bli fremgangsrike selskaper. For selskaper som ”vil på børs” tilbyr vi ulike alternativer. Enten en regulert børsnotering på NGM Equity-listen, eller en uoffisiell notering på Nordic MTF. Å notere selskapet sitt på en regulert liste medfører noe høyere krav, men gir selvsagt også fordeler. Vi er her for å hjelpe til i prosessen vi kaller Børsreisen mot børsnoteringen. Dette for at selskapet ditt skal være rede til å dra fordeler av økt eksponering og synlighet for selskap og produkter, tilgang til kapitalmarkedet gjennom handel i selskapets aksje og kvalitetsstempelet en børsnotering gir.

Gjennom NDX – Nordic Derivatives Exchange – driver NGM den ledende nordiske børsen for børshandlede produkter, som f.eks. warrants, sertifikater og strukturerte produkter. NDX gir tilgang til over 9 000 instrumenter i ett og samme børssystem. NDX tilbyr effektiv utførelse hvor utstedere sikres at produktene selges til riktig pris. Dette sammen med en forretningsmodell med mål om å øke interessen for, og kunnskapen om, børshandlede produkter.

Vi tror på verdien av utdanning. Gjennom NDX Education driver vi aktiv og langsiktig utdanning med sikte på å formidle kunnskap om produktenes muligheter og risiko før man investerer.

Igjen, velkommen til NGM. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker hjelp eller ytterligere informasjon.

 


Nordic Growth Market NGM AB
info@ngm.se
Telefon: +46 8 566 390 00
Faks: +46 8 566 390 01

Adresse:
Mäster Samuelsgatan 42 Stockholm

Postadresse:
Nordic Growth Market NGM AB
Mäster Samuelsgatan 42
SE-111 57 Stockholm