Vigtige milepæle i vores historie

 

2015

Den schweiziske bank Vontobel blev medlem og emittent. Handlen med deres produkter blev indledt i midten af januar.

2014

I 2014 lancerede vi som den første børs i verden en indtægtsdeling med vores selskaber. Det indebærer, at vi begyndte at give alle vores selskaber 25 procent af den indtægt, som normalt går til børsen, når deres aktie bliver handlet. Vi lancerede også markedets første AIF-liste – Nordic AIF. Listen og børsnoteringsprocessen blev specielt tilpasset til AIF-fonde, som fik nye regler med et nyt EU-direktiv i 2013.

I efteråret arrangerede vi vores årlige investorkonkurrence (i Sverige kaldes det Investerar-SM), som desuden er Nordens største konkurrence for investorer. Antallet af deltagere var lidt mere end 14 000 denne gang, hvilket var rekordtal!

Der var også en rekordstor handelsaktivitet i efteråret og vi nåede et nyt all-time-high både i antallet af gennemførte handler og i omsætning. Handlen med børshandlede produkter (de såkaldte ETP’er) blev kraftigt øget. Antallet af gennemførte handler på det nordiske marked blev øget med lidt over 30% sammenlignet med 2013 og omsætningen blev øget med ca. 26%. Vi afsluttede året med en markedsandel i Norden på ca. 80%.

Vi lancerede flere nye funktioner i vores handelssystem, bl.a. Sold-Out-Buyback.

2013

I 2013 åbnede vi markedets første vækstarena for ikke-børsnoterede selskaber – Nordic Pre Market. På denne platform forberedes ikke-børsnoterede selskaber på et offentligt miljø. De tilsluttede selskaber skal blandt andet gennemgå undervisning for at blive introduceret til børsen, samtidigt med de får mulighed for at opbygge deres varemærke på finansmarkedet, allerede inden de bliver børsnoteret eller optaget på listen.

I løbet af året lancerede vi også¨ETP Direkt – en daglig internet tv-udsendelse med nyhedsrapportering fra markedet. ETP Direkt arrangeres i samarbejde med Nyhetsbyrån Direkt – af Nordens største nyhedsbyreauer.

2012

I dette år fik vi flere nye børsmedlemmer, blandt andet Nordea i Finland og de udenlandske banker samt emittenterne BNP Pariblas og Societe General. Vi lancerede også en ny version af handelssystemet med den unikke funktion ”best price guarantee”, der tilgodeser investorer, som handler med børshandlede produkter.

2011

I løbet af året havde vi en intensiv handel i vores børshandlede produkter og vores markedsandel i Finland steg til over 50% – blot få måneder efter at vi havde lanceret det i landet. Dette år tog handlen i Bull & Bear-certifikater også fart, hvilket for størstedelen skyldtes, at stadig flere vil handle med guld og silver-certifikater.

I 2011 lancerede vi desuden vores handelsplads NDX (Nordic Derivatives Exchange) i Norge. Instrumenterne blev tillgængelige for bl.a. Nordnet og Netfonds kunder. NDX er nu etableret i Sverige, Finland og Norge.

2010

2010 var et spændende år. Vi lancerede både NDX i Finland og vores handelssystem NGM Elasticia, som vi selv har udviklet. Systemet er i verdensklasse både med hensyn til ydeevne og driftssikkerhed og er bl.a. verdens første børshandelssystem, som anvender de internationale standarder FIX 5.0 og FAST 1.1. Funktionen ’quote validation’ blev introduceret, Handelssystemet blev værdsat af de førende aktører på markedet og banede vej for et stort antal nye børsnoteringer og transaktioner. Systemet var en stærkt bidragende årsag til at handlen for NDX-produkter kunne tage omfattende fart i Finland.

I dette år blev en repræsentant fra vores børs udvalgt til ordstyrer for organisationen Setipa. Organisationen blev startet for at forbedre samarbejdet mellem markedets emittenter og NGM blev tildelt endnu en bestyrelsespost i den europæiske forening EUSIPA, som arbejder på at skabe standardisering på markedet for warrants.

2009

I 2009 lancerede vi en instrumentkategorisering indenfor strukturerede produkter for at skabe forståelse og transparens for produkterne. Kategoriseringen var resultatet af et samarbejde mellem seks lande i Europa.

Vi indledte også undervisningssatsningen NDX Education, der har til formål at uddanne investorer i handel med børshandlede produkter. Undervisningen bestod af en serie på 40 dele.

I efteråret lancerede vi en investorkonkurrence kaldet Investerar-SM i Sverige. Efterfølgende blev konkurrencen også lanceret i Finland og Norge og blev Nordens største indenfor investeringer.

2008

I dette år gik Börse Stuttgart, Tysklands størsta børs for privatkunder, ind som ejer af vores børs. Börse Stuttgart er en af de største børser i Europa og giver os både stærk støtte og status internationalt.

2007

I begyndelsen af 2007 lancerede vi Nordens første MiFID-tilpassede liste – Nordic MTF. Listen blev skabt i forbindelse med det nye EU-direktiv MiFID, som trådte i kraft i 2007. Interessen for Nordic MTF voksede hurtigt og flere selskaber blev optaget på listen i årets løb.

Der var en meget aktiv handel med børshandlede produkter i året og vi blev større end OMX, hvad angår antal af warrants og certifikater i Norden. I årets løb nåede vores markedsandel i Sverige op på 70 %. I forbindelse med den stærke tilvækst begyndte vi at arbejde med et nyt handelssystem, som skulle modsvare fremtidens krav og forventninger til nye løsninger.

2006

Handlen på vores børsliste for aktier, NGM Equity, slog ny omsætningsrekord.
I dette år købte vi desuden handelssystemet Tellus fra den tidligere leverandør. Vi etablerede en gruppe, som begyndte at arbejde med udvikling og drift af systemet. Aktiviteten i handlen med børshandlede produkter blev firedoblet i årets løb.

2004

2004 var et fremgangsrigt år for vores handelsplads for derivater, NDX, og flere hensigtserklæringer blev indgået med bl.a. Commerzbank, Carnegie og Société Générale. Inden årets slutning havde de to sidstnævnte gennemført deres første børsnoteringer.
I slutningen af året blev de første aktieindeksobligationer registreret på NDX Bonds. I årets løb blev der indledt handel med strukturerede produkter.

2003

2003 var et vigtigt år i vores historie. I dette år blev vi Sveriges anden godkendte børs! Vi blev tildelt fuld børsstatus af Finanstilsynet i Sverige, hvilket gjorde, at selv institutionelle investorer med særlige investeringvilkår som børs kunne investere i vores børsnoterede selskaber. I efteråret fik vi desuden tilladelse til at udføre handel med obligationer og andre rentebærende værdipapirer. I slutningen af 2003 kunne vi dermed tilbyde handel i aktier, derivater og obligationer.

I løbet af året startede vi endelig derivathandel på NDX efter længere tids forarbejde. Platformen blev meget konkurrencedygtig takket være stor lydhørhed overfor kunderne samt en attraktiv prissætning.

2002

I 2002 påbegyndte vi arbejdet med at opbygge NDX. Visionen var, at platformen skulle blive Nordens førende markedsplads indenfor derivathandel. Handelsbanken, den største aktør indenfor derivater i Norden, var en ud af flere, som tegnede en rammeaftale med NDX.
Som den første børs begyndte vi at tilbyde realtidskurser på vores websted.

2001

Vi fik vores nye navn Nordic Growth Market NGM Holding AB henholdsvis Nordic Growth Market NGM AB. Vi havde tidligere heddet både Stockholm Börsinformation og IM InnovationsMarknaden (IM).

I foråret indsendte vi desuden ansøgning om at få fuld børsstatus till Finanstilsynet i Sverige. Efter en omhyggelig proces fik vi til sidst vores tilladelse i 2003.
For første gang nogensinde kan tredje parts order management system (OMS) anvendes til handel med os.

2000

I 2000 blev vi den næststørste markedsplads for aktier i Sverige efter Stockholmsbörsen AB og vi var en fuldt godkendt markedsplads under tilsyn af Finanstilsynet i Sverige. Gennem denne godkendelse opnåede vi en stærkere position på det svenske værdipapirsmarked.

Vi indførte et nyt handelssystem, som var elektronisk, ordredrevet og market maker-styret. Systemet blev installeret hos de banker og fondsmæglere, som deltog i handel hos os. Det elektroniske handelssystem har til formål at gøre det lettere for nye vækstselskaber at komme i kontakt med risikovillig kapital. Den tidligere direkte handel via telefon blev afskaffet fuldstændigt om sommeren, hvor den ikke længere blev anset at modsvare de krav, som markedet stillede til en effektiv markedsplads. Indførelsen af det elektroniske handelssystem revolutionerede og effektiviserede hele værdipapirmarkedet.

I slutningen af året var 61 selskaber børsnoterede hos os.

1999

I dette år lancerede vi en elektronisk distributionstjeneste kaldet NG News. Gennem denne tjeneste fik selskaber mulighed for at kunne kommunikere direkte til markedet via internet og e-mail som et supplement til fax-udsendelser. Indenfor kort tid fik systemet en stor mængde samarbejdspartnere indenfor finansiel information.

I slutningen af året havde vi næsten 80 børsnoterede selskaber.

1998

I 1998 gik Stockholm Börsinformation sammen med IM InnovationsMarknaden (IM). På denne måde blev tre aktielister for vækstselskaber samlet under et og samme tag. Flere selskaber blev børsnoteret i årets løb.

1984-1997

Vi kom oprindeligt fra Stockholm Börsinformation, som begyndte at drive børslignende virksomhed på forskellig vis i 1984. I årene 1995-1997 begyndte SBI’s virksomhed at ekpandere kraftigt og i 1997 steg antallet af børsnoterede selskaber til næsten 60. I denne periode blev aktie- og lønmodtagerfonde meget populære i Sverige.