Emission på NGM

Før man kan udstede instrumenter på NGM’s markedssegment NDX, skal emittenten indgå en rammeaftale med NGM om optagelse på listen over finansielle instrumenter på NDX.

Det er udstederens ansvar at sikre, at alle oplysninger der bliver opgivet til NDX er korrekte. Udstederen skal hurtigst muligt underrette NDX om en hvilken som helst material ændring i instrumentets vilkår.

Prospekt Hvis et prospekt er påkrævet ifølge svensk lov om handel med finansielle instrumenter (SFS 1991:980), skal dette prospekt være udarbejdet og registreret af udstederen samt godkendt af Finanstilsynet i Sverige. Hvis den kompetente myndighed ikke er Finanstilsynet i Sverige, skal en bekræftelse af optagelsen opgives til NDX.

Basisprospekt For finansielle instrumenter, der er udstedt under et basisprospekt, skal udstederen en gang årligt indsende en kopi af basisprospektet sammen med et godkendelsescertifikat udstedt af kompetent myndighed til NDX.

Børsnoteringsdokumenter For hvert basisprospekt skal udstederen forsyne NDX med en tilladelse til at ansøge om optagelse på listen for finansielle instrumenter på NDX.

Ydermere skal børsnoteringsdokumenterne være indgivet inden kl. 14.00 CET på dagen før optagelse på listen. De følgende børsdokumenter skal indgå:

  • Endelige vilkår
  • Optagelsesblanket

Børsnoteringsdokumnetation skal sendes til ndxlist@ngm.se

Listing of financial instruments