Nordic Pre Market

Bolagsdata

FarmPharma AB

Bransch: Läkemedel för djur
Verksamhetsbeskrivning: FarmPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar en innovativ antiviral och antimikrobiell behandling med profylaktisk och terapeutisk verkan för nötkreatur baserat på kroppens egen förmåga att aktivera immunförsvar mot infektioner. Behandlingens effekt och breda användbarhet förväntas eliminera överanvändning av antibiotika i boskapsuppfödning och stoppa den förödande trenden av antibiotikaresistens hos människor. Produktprototypen testades framgångsrikt i Östeuropa och visade kunna förbättra boskapens hälsa, minska dödligheten, eliminera behovet av överanvändning av antibiotika och minska jordbrukskostnaderna. FarmPharma strävar efter att vidareutveckla, patentera och introducera produkten till den europeiska och globala marknaden som en ny standard för hälso- och sjukvård för nötkreatur över hela världen.
Grundat: 2018
Organisationsnummer: 559157-4131

Ägare

FarmPharma AB

Styrelse och Ledning
VD Iulia Karlsson
Styrelseordförande Igor Lokot
Styrelsemedlemmar Ekaterina Medvedeva
Sergey Yanitsky
Revisor
  • Dag peter Zetterling
Ägare
Namn Kapital % Röster %
Double Bond Pharmaceutical AB 76.30 76.30
Evgeny Soldatenko 8.00 8.00
Baldzby ApS 2.40 2.40
Leif Claesson 0.80 0.80
Prestera Gruppen AB 0.80 0.80
Antal Kapital % Röster %
Övriga 105 11.7 % 11.7 %
Totalt antal aktieägare 110