Nordic Pre Market

Bolagsdata

Eco-Oil Miljöbränslen Sverige AB

Bransch: CO2-neutralt drivmedel
Verksamhetsbeskrivning: Företaget Eco-Oil AB grundades 2007 som ett forskningsprojekt för att hitta en hållbar process för framställning av förnyelsebara bränslen. Forskningen har bedrivits som ett privat projekt på Umeå Universitet. Eco-Oil Miljöbränslen har utvecklat en processanläggning som med en egenutvecklad och patenterad katalys producerar CO2-neutralt drivmedel samt förnyelsebar gasol, dessutom får vi rent vatten som biprodukt. Vi planerar för den första anläggning i kommersiell skala. Då vår processanläggning byggs som moduler (liknande containrar) så är de relativt små och kan med lätthet placeras för lokal tillverkning av CO2-neutrala drivmedel. Lösningen är därtill även enkelt skalbar. I och med att den även producerar CO2-neutral gasol och rent vatten som enda biprodukter så kan den även användas inom FN/SIDA-projekt för att skapa lokalt entreprenörskap i tredje världen.
Grundat: 2007
Organisationsnummer: 556749-6293

Ägare

Eco-Oil Miljöbränslen Sverige AB

Styrelse och Ledning
VD Kent Van klint
Styrelseordförande
Styrelsemedlemmar Inger Van klint
Revisor
  • Margaretha Forsman
Ägare
Namn Kapital % Röster %
Next-Oil AB 83.00 83.00
Eco-Oil Norrbotten AB 17.00 17.00
Antal Kapital % Röster %
Övriga 0 0 % 0 %
Totalt antal aktieägare 2