Nordic Pre Market

Bolagsdata

Learning 2 Sleep L2S AB

Bransch: Digital health
Verksamhetsbeskrivning: Learning to Sleep är verksamt inom digital hälsa och hjälper personer med sömnproblem att få bättre sömn genom en serie digitala produkter. Man har idag en komplett produktserie från kliniskt validerade behandlingar av Insomnia till självhjälpsprogram och koncept som förebygger stress. Företaget startade redan 2011 och var redan då världsledande på digital KBT (Kognitiv Beteende Terapi) behandling. Idag har man kunder i Sverige och satsar på internationell expansion i framför allt Europa och USA.
Grundat: 2011
Organisationsnummer: 556792-7610

Ägare

Learning 2 Sleep L2S AB

Styrelse och Ledning
VD Micael Gustafsson
Styrelseordförande Dag Westberg
Styrelsemedlemmar Mathias Söderlund
Renata Albertsson
Peter Boye
Revisor
  • Torben Andersson
Ägare
Namn Kapital % Röster %
Psykologilabbet AB 62.18 62.18
AB Dendera Venture 8.49 8.49
Wikow Venture AB 8.14 8.14
Michael Johannesson AB 6.83 6.83
Pyracantha AB 4.28 4.28
Antal Kapital % Röster %
Övriga 13 10.08 % 10.08 %
Totalt antal aktieägare 18