Nordic Pre Market

Bolag på Nordic Pre Market

Namn Bransch Planerad lista Planerad listning/notering
Eco-Oil Miljöbränslen Sverige AB CO2-neutralt drivmedel Nordic MTF 2019 Q2
Ilya Pharma AB Science and technical R&D Nordic MTF 2019 Q2
Gigger AB Bemanning Nordic MTF 2019 Q1
Learning 2 Sleep L2S AB Digital health Nordic MTF 2018 Q4
  • 1
Informationen som presenteras på denna sida har lämnats till Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) från varje respektive bolag som anslutits till Nordic Pre Market. NGM kan inte garantera att informationen är korrekt, tillförlitlig eller fullständig.