Nordic Pre Market

Bolag på Nordic Pre Market

Namn Bransch Planerad lista Planerad listning/notering
Eco-Oil Miljöbränslen i Sverige AB CO2-neutralt drivmedel Nordic MTF 2020 Q4
FarmPharma AB Läkemedel för djur Nordic MTF 2020 Q3
  • 1
Informationen som presenteras på denna sida har lämnats till Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) från varje respektive bolag som anslutits till Nordic Pre Market. NGM kan inte garantera att informationen är korrekt, tillförlitlig eller fullständig.