Nordic MTF

Selskaper som søker om å få aksjene sine oppført på Nordic MTF, må gjennom en oppføringsprosess. Dette for å sikre at selskapet og dets ledelse oppfyller krav til sunnhet og har adekvate systemer for økonomistyring og informasjon, samt at det er forutsetninger for en rettferdig, ryddig og effektiv handel med aksjene.

Selskaper hvor aksjene allerede omsettes på en annen børs eller markedsplass, kan i visse tilfeller gjennomgå en forenklet oppføringsprosess.

 

Dokument (på engelsk)