Nordic AIF – anpassad lista för AIF-fonder

Den 22 juli 2013 trädde AIFM-direktivet i kraft genom en ny svensk lag – lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. De nya reglerna berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse som inte är värdepappersfonder. Exempel på bolag som kan omfattas av de nya reglerna är private equity-fonder och fastighetsfonder.

Lagen innebär att alla AIF-fonder som vill marknadsföra sig gentemot icke-professionella investerare måste vara upptagna till handel på en reglerad marknad (gäller inte så kallade specialfonder). För att möta det nya behovet har vi skapat den anpassade listan Nordic AIF. Den nya listan finns på vår reglerade marknad NGM Equity och präglas av en smidig och kostnadseffektiv noteringsprocess.

Ring oss på 0046 (0) 8 – 566 390 00 eller mejla till notering@ngm.se

 
Dokument (på svenska)

Magnusson AIF fonder