Winner of the Best
Exchange Award 2016

NGM Equity

Selskaper hvor aksjene tas opp til handel (under ”børsnoteres”, ”børsnotering” osv.) på NGM Equity, går gjennom en noteringsprosess som sikrer at selskapet og dets ledelse oppfyller børsens krav til sunnhet og har adekvate systemer for økonomistyring og informasjon, samt at det er forutsetninger for en rettferdig, ryddig og effektiv handel med aksjene.

Selskaper hvor aksjene allerede omsettes på en annen børs eller markedsplass, kan i visse tilfeller gjennomgå en forenklet noteringsprosess.

 

Dokument (på svensk & engelsk)