Länkar

DET SVENSKE FINANSTILSYN
På det svenske Finanstilsyns hjemmeside under markedsinformation findes der flere interessante oplysninger først og fremmest for børsnoterede selskaber. Her findes en database (kaldet børsinformation), hvor alle pressemeddelelser og finansielle rapporter fra de børsnoterede selskaber er samlet.

www.fi.se

RÅDET FOR SVENSK SELSKABSSTYRING
På denne hjemmeside findes den aktuelle version af Den Svenske Lovbog for Selskabsstyring. Disse er en samling retningslinjer for god selskabsstyring, som alle børsnoterede selskaber er forpligtigede til at overholde. For de øvrige selskaber er Lovbogen frivillig. Lovbogen supplerer lovgivning og andre regler ved at sætte en norm for god selskabsstyring på et højere ambitionsniveau.

www.bolagsstyrning.se

AKTIEMARKEDSNÆVNET
Aktiemarkedsnævnet (AMN) er et selvregulerende organ, som gennem udtalelser, rådgivning og information arbejder for god praksis på det svenske aktiemarked.

www.aktiemarknadsnamnden.se

AKTIESPARARNA
?Aktiespararna er en uafhængig interesseorganisation, som overvåger aktiemarkedet. Aktiespararna er ofte til stede på årsmøder for de børsnoterede selskaber for at beskytte den almindelige aktionær ved at sikre mindretalsbeskyttelse og ligebehandling.

www.aktiespararna.se

DET SVENSKE FINANSMINISTERIUM
???På det svenske Finansministeriums hjemmeside findes information om kommende lovgivning, høringssvar etc. indenfor det finansielle område.

www.regeringen.se/finans

BOLAGSVERKET
Den svenske selskabsstyrelse Bolagsverket (BV) registrerer ændringer i selskabets styrelse, vedtægter, aktiekapital mm. og alle disse ændringer skal anmeldes til BV. Finansielle rapporter såvel som årsopgørelser skal desuden registreres hos BV.

www.bolagsverket.se

RÅDET FOR FINANSIEL RAPPORTERING
Rådet arbejder for at tilpasse og udvikel god praksis samt regelmæssig finansiel rapportering for selskaber, hvis værdipapirer er børsnoterede på et reguleret marked i Sverige.

www.radetforfinansiellrapportering.se

FAR AKADEMI
Her findes information om bøger og undervisning indenfor blandt andet revision, regskab, skattespørgsmål og børsret. FAR Akademi udgiver blandt andet bogen “Börsvolymen”, som udkommer i en årlig udgave, hvor lovmæssige bestemmelser, forordninger og selvregulering indenfor findes samlet.

www.farakademi.se

EUROCLEAR SWEDEN
Euroclear Sweden (Euroclear) startede virksomheden i 1971 under navnet Värdepapperscentralen (Værdipapircentralen), bedre kendt som VPC, og blev fra 2008 en del af Euroclear group. Hos Euroclear bestiller selskaber blandt andet aktiebøger og andre ting relateret til selskabsårsmøder.

www.ncsd.eu