Likviditetsgaranti

Likviditeten i et selskaps aksjer avgjøres av tilgjengelig volum, ordredybde og spread, dvs. forskjellen mellom kjøps- og salgskurs. Likviditetsgaranti betyr i praksis at et børsmedlem opptrer som garantist for at det finnes kjøps- og salgskurser og et garantert tilgjengelig volum i aksjen, samt for at forskjellen mellom kjøps- og salgskurs ikke blir for stor. Dette har naturligvis stor betydning for investorene siden en mindre spread har stor innvirkning på transaksjonskostnaden.

Likviditetsgaranti er vanlig og benyttes i dag av over 150 selskaper på det svenske markedet. Ved å benytte en likviditetsgarantist ivaretas interessene til de noterte/oppførte selskapenes nåværende og framtidige aksjonærer. NGM har tilpasset sin forretningsmodell for at den skal fungere for både større investorer og småsparere – dette gjennom informasjonsflyt av handelsinformasjon og fritt tilgjengelige opplysninger om blant annet aktuelle kjøps- og salgskurser i sanntid på vår nettside.