Markkinatakaus

Yhtiön likviditeetin määrittävät käytettävissä oleva volyymi, tarjoustaso ja spreadi, eli osto- ja myyntikurssin välinen erotus. Käytännössä markkinatakaus tarkoittaa pörssin jäsenen takausta sille, että osakkeelle on osto- ja myyntikurssit ja taattu käytettävissä oleva volyymi ja että osto- ja myyntikurssin välinen ero ei nouse liian suureksi. Tällä on luonnollisesti suuri merkitys sijoittajalle, koska pienellä spreadilla on suuri vaikutus transaktiokustannukseen.

Markkinatakaus on yleinen toimenpide, jota yli 150 yhtiötä käyttää nykyisin Ruotsin markkinoilla. Markkinatakaajan käytöllä valvotaan noteerattujen/listattujen yhtiöiden nykyisten ja tulevien osakkeenomistajien etuja. NGM on räätälöinyt liiketoimintamallinsa toimimaan sekä suursijoittajille että piensäästäjille. Verkkosivuillamme on kaupankäyntiin liittyvää tietoa ja vapaasti käytettävissä olevaa tietoa muun muassa ajankohtaisista osto- ja myyntikursseista reaaliajassa.