Linkit

FINANSINSPEKTIONEN (FINANSSIVALVONTA)
Finansinspektionen on viranomainen, joka valvoo yrityksiä finanssimarkkinoilla. Suurelta yleisöltä – valtiopäiviltä ja hallitukselta – saamamme tehtävä on myötävaikuttaa siihen, että finanssijärjestelmä toimii tehokkaasti ja täyttää vakavaraisuusvaatimukset. Toimimme myös hyvän kuluttajasuojan edistämiseksi finanssisektorilla.

www.fi.se

RUOTSALAINEN HALLINTOTAVAN NEUVOSTO
Neuvoston tehtävä on hallinnoida hallintotavan ruotsalaista koodia ja muilla tavoin edistää hyvää hallintotapaa ruotsalaisissa pörssinoteeratuissa yhtiöissä. Hallintotavan ruotsalainen koodi on hyvään hallintotapaan liittyvä ohjekokoelma, jota kaikki pörssinoteeratut yhtiöt ovat velvoitettuja soveltamaan.

www.bolagsstyrning.se

OSAKEMARKKINATOIMIKUNTA
Osakemarkkinatoimikunta pyrkii lausuntojen, neuvonnan ja tiedotuksen avulla vaikuttamaan Ruotsin osakemarkkinoiden hyviin toimintatapoihin.

www.aktiemarknadsnamnden.se

OSAKESÄÄSTÄJÄT
Osakesäästäjät on osakemarkkinoita tarkkaileva riippumaton etujärjestö. Osakesäästäjillä on usein edustaja läsnä noteerattujen yhtiöiden yhtiökokouksissa, millä pyritään suojaamaan tavallista osakkeenomistajaa ja turvaamaan vähemmistönsuoja ja tasa-arvoinen kohtelu.

www.aktiespararna.se

VALTIOVARAINMINISTERIÖ
Ruotsin valtiovarainministeriön verkkosivuilla on tietoa muun muassa finanssialan tulevasta lainsäädännöstä ja lausunnoista.

www.regeringen.se/finans

BOLAGSVERKET
Ruotsin Bolagsverket (BV) kirjaa muun muassa yhtiön hallituksen, yhtiöjärjestyksen ja osakepääoman muutokset. Kaikki kyseiset muutokset tulee ilmoittaa BV:lle. BV kirjaa myös taloudelliset raportit, kuten vuosikertomukset.

www.bolagsverket.se

TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN NEUVOSTO
Neuvosto pyrkii mukauttamaan ja kehittämään hyvää tilinpitotapaa ja säännöllistä taloudellista raportointia yrityksille, joiden arvopaperit on noteerattu säädellyllä markkinapaikalla Ruotsissa.

www.radetforfinansiellrapportering.se

FAR AKADEMI
FAR Akademi tarjoaa esimerkiksi tilintarkastukseen, tilinpitoon, verokysymyksiin ja pörssijuridiikkaan liittyvää tietoa kirjoista ja koulutuksista. FAR Akademi julkaisee muun muassa vuosittain ilmestyvää Börsvolymen-teosta, johon on koottu pörssiin liittyviä lakisäännöksiä, määräyksiä ja tietoa itsesäätelystä.

www.farakademi.se

EUROCLEAR SWEDEN
Euroclear Sweden (Euroclear) aloitti toiminnan vuonna 1971 nimellä Värdepapperscentralen, jonka tunnetumpi nimitys on VPC, ja on vuodesta 2008 lähtien ollut osa Euroclear groupia. Yritykset tilaavat Euroclearilta muun muassa osakeluettelot ja muut yhtiökokoukseen liittyvät palvelut.

www.ncsd.eu