Winner of the Best
Exchange Award 2016

Våra distributionstjänster

När ni publicerar ert bolags finansiella information med hjälp av NG News försäkrar ni er om att informationen når alla viktiga mottagare på en och samma gång. Vi ser till att våra partners (nyhetsbyråer, tidningar, informationsdistributörer, finansiella webbsidor etc.) får informationen på det standardiserade sätt de föredrar, vilket ger en säkrare, snabbare och mer effektiv distribution.

Dock finns det, för börsnoterade bolag, ett flertal andra krav som ska uppfyllas vid informationsgivning till marknaden. Genom att låta NG News sköta automatisk uppdatering av pressarkivet på er webbsida och genom att använda automatiserad rapportering av er finansiella information till Finansinspektionen, kan ni vara trygga i vetskapen att ert bolag möter alla krav och föreskrifter om att lämna ut kurspåverkande information till marknaden.

 

BASDISTRIBUTION AV INFORMATION
NG News distribuerar er information till nyhetsbyråer, tidningar, informationsdistributörer och finansiella webbsidor till exempel Direkt, SIX-Telekurs, Bloomberg, Thomson Reuters, Avanza, Nordnet och di.se. Informationen skickas även via e-post till era intressenter och till NG News Facebook och Twitter.

RAPPORTERING TILL NASDAQ OMX*
Är ni noterade på Nasdaq OMX eller listade First North? NG News rapporterar er information till Nasdaq OMX vilket gör den sökbar på Nasdaq OMX och First Norths webbsidor samt tillgänglig i era veckorapporter och för börsens marknadsövervakning.

*Endast för företag noterade på Nasdaq OMX eller listade på First North.

RAPPORTERING TILL FINANSINSPEKTIONEN*
Är ert bolag noterat på reglerad marknad? I så fall måste ni rapportera in kurspåverkande information till Finansinspektionen i samband med offentliggörandet. Vi rapporterar informationen åt er och ser till att den katalogiseras korrekt.

*Endast för företag noterade på reglerad marknad som NGM Equity eller Nasdaq OMX.

DISTRIBUTION VIA DOW JONES NEWSWIRE
Har ni intressenter utanför Sverige? NG News erbjuder distribution via Dow Jones Newswire. Dow Jones Newswire levererar finansiella nyheter till över 60 000 användare i Europa med fokus på mäklare, analytiker, ekonomer och fondförvaltare.

MEDIALISTOR
Vill ni på ett enkelt sätt nå ut till tidnings-, TV- och radiokanalredaktioner i Sverige? Med NG News omfattande och uppdaterade e-postlistor kan du vara säker på att din information når fram till rätt mottagare.

Vill du veta mer om hur NG News kan förbättra er marknadskommunikation? Kontakta oss via e-post ngnews@ngm.se, ring oss på 08 566 390 40 eller besök oss på www.ngnews.se om du vill ta nästa steg.

 

Dokument

NG News tjänstebeskrivning.pdf