NDX – Nordic Derivatives Exchange

Genom NDX – Nordic Derivatives Exchange, driver NGM nordens ledande börs för investeringsprodukter. NGM driver idag NDX Sweden, NDX Finland, NDX Denmark och NDX Norway – allt i samma handelssystem. NGMs handelssystem är specialdesignat för börshandlade produkter med bl.a. utökade möjligheter med information om värdepapper. Handelssystemet erbjuder även specialutvecklade funktioner, som t.ex. en valideringsfunktion för kvotering. NGM erbjuder utöver en korrekt exekvering, en effektiv noteringsprocess samt en kraftfull plattform för utbildning och marknadsföring av emittenters produkter.


Nordic Derivatives Exchange
ndx@ngm.se
Telefon: 08 566 390 10
Fax: 08 566 390 01

Besöksadress:
Mäster Samuelsgatan 42
Stockholm

Postadress:
Nordic Growth Market NGM AB
Mäster Samuelsgatan 42
SE-111 57 Stockholm