Markkinavalvonta

Markkinavalvonta on NGM-pörssin itsenäinen valvova toiminto. Markkinavalvonnan ensisijainen tarkoitus on pitää yllä markkinoiden luottamusta. Tämä tapahtuu kaupankäynnin ja markkinoiden informaatiovirran jatkuvalla kontrolloinnilla ja tarkastuksella. Tavoitteena on, että kaikki sijoittajat voivat tehdä sijoituspäätöksensä saman tiedon perusteella.

Lisäksi NGM-pörssi valvoo 1.7.2007 voimaantulleen avoimuusdirektiivin mukaisesti, että liikkeeseenlaskijat täyttävät yhtiön taloudelliselle raportoinnille asetetut vaatimukset. Tämä markkinavalvonnan piiriin kuuluva laajennettu valvonta toteutetaan erillisessä toimikunnassa, joka koostuu NGM:n henkilöstöstä ja ulkoisista asiantuntijoista. Valvonnan tarkoituksena on suojata sijoittajia ja edistää luottamusta arvopaperimarkkinoita kohtaan.

 


Nordic Growth Market NGM AB
marknadsovervakningen@ngm.se
Puhelin: +46 8 566 390 55
Faksi: +46 8 566 390 01

Osoite:
Mäster Samuelsgatan 42 Stockholm

Postiosoite:
Nordic Growth Market NGM AB
Mäster Samuelsgatan 42
SE-111 57 Stockholm