Markedsovervåking

Markedsovervåkingen er en selvstendig overvåkingsfunksjon på NGM-børsen. Markedsovervåkingens primære formål er å opprettholde tilliten i markedet. Det skjer gjennom en kontinuerlig kontroll og gransking av handelen og informasjonsflyten i markedet. Målsettingen er at alle investorer skal kunne basere investeringsbeslutningene sine på samme informasjon.

I forbindelse med at åpenhetsdirektivet ble innført 1. juli 2007, skal NGM-børsen også overvåke at emittentene oppfyller de kravene som stilles til selskapets finansregnskap i forhold til reglene om regelmessig finansinformasjon. Denne utvidete overvåkingen hører inn under markedsovervåkingen, og skjer gjennom en særskilt sammensatt granskingskomité som består av personale fra NGM og eksterne regnskapseksperter. Hensikten med overvåkingen er å beskytte investorene og styrke allmennhetens tillit til verdipapirmarkedet.

 


Nordic Growth Market NGM AB
marknadsovervakningen@ngm.se
Telefon: +46 8 566 390 55
Faks: +46 8 566 390 01

Adresse
Mäster Samuelsgatan 42 Stockholm

Postadresse:
Nordic Growth Market NGM AB
Mäster Samuelsgatan 42
SE-111 57 Stockholm