Markedsovervågning – opretholder tilliden til markedet

Markedsovervågning er en selvstændig overvågningsfunktion indenfor NGM-børsen. Markedsovervågningens primære formål er at opretholde tilliden til markedet. Dette sker gennem kontinuerlig kontrol og undersøgelse af handel og informationsstrømmen på markedet. Vores målsætning er, at alle investorer skal kunne basere deres investeringsbeslutninger på samme information.

I samarbejde med at åbenhedsdirektivet blev implementeret d. 1. juli 2007 skal NGM-børsen også overvåge, at emittenterne opfylder de krav, som stilles på selskabets finansielle redegørelse med hensyn til reglerne omkring regelmæssig finansiel information. Denne udvidede overvågning sorterer under markedsovervågningen og sker gennem en særlig sammensat undersøgelseskomité bestående af personale fra NGM og eksterne redegørelsesspecialister. Formålet med overvågningen er at beskytte investorer og fremme offentligheden tillid til værdipapirmarkedet.

 

Kontakt
Mejl: marknadsovervakningen@ngm.se

Telefon: 0046 8 566 390 55