Kriterier/krav til selskapene

Å tilsluttes Nordic Pre Market betyr at selskapet starter planleggingen av den fremtidige børsreisen og informasjonsformidlingen til kapitalmarkedet. Her skapes muligheter til å bygge opp interessen hos mange investorer. For å lykkes må selskapet ha en realistisk fremtidsplan, samt viljen til å formidle denne til markedet. Selskaper fra samtlige nordiske land kan søke om å knyttes til ordningen.

For å hjelpe selskapene har NGM laget en utdanningspakke som vi kaller for børsreisen, samt startet byggingen av et nettverk med godkjente og kompetente rådgivere som kan gi nødvendig støtte til utviklingen av børsferdigheter og kapitalanskaffelser.

Nordic Pre Market er ikke en handelsplass for selskapsaksjer og det stilles derfor lavere krav til tilknytningen. Selskapet kan utvikle ferdighetene sine så lenge det anses som nødvendig.

Enkelte grunnleggende krav må likevel være oppfylte, blant annet at selskapet:

  • er offentlig, eller har som mål å bli et offentlig selskap
  • har ambisjoner om å bli listet eller børsnotert innen 2 år
  • har en revisor
  • har en plan for den langsiktige finansieringen

 

Kontaktopplysninger:

Jens Åman, Equities, notering@ngm.se, tel: +46 8 566 390 17

Nordic Growth Market NGM AB
Mäster Samuelsgatan 42
SE-111 57 Stockholm