Yrityksille asetetut kriteerit/vaatimukset

Liittyminen Nordic Pre Market -markkinapaikalle tarkoittaa, että yritys aloittaa tulevan pörssinoteerauksensa suunnittelun ja tiedottamisen pääomamarkkinoille. Markkinapaikalla luodaan mahdollisuuksia herättää monien sijoittajien kiinnostus. Onnistuminen edellyttää yritykseltä realistista tulevaisuudensuunnitelmaa sekä tahtoa viestittää siitä markkinoille. Yritykset kaikista Pohjoismaista voivat hakea pääsyä markkinapaikalle.

NGM on kehittänyt yritysten avuksi pörssimatkaksi kutsutun koulutuspaketin ja alkanut rakentaa verkostoa hyväksytyistä ja pätevistä neuvonantajista, jotka voivat antaa tarvittavaa tukea pörssivalmiuden ja pääoman hankinnan kehittämiseksi.

Nordic Pre Market -markkinapaikalla ei käydä kauppaa yritysten osakkeilla, joten liittymiselle asetetaan tavallista matalammat vaatimukset. Yritykset voivat kehittyä markkinapaikalla tarvittavan ajan.

Yritysten pitää kuitenkin täyttää tietyt perusedellytykset, esimerkiksi seuraavat:

  • yritys on julkinen osakeyhtiö tai pyrkii sellaiseksi
  • yrityksen tavoitteena on listaus tai pörssinoteeraus 2 vuoden kuluessa
  • yrityksellä on tilintarkastaja
  • yrityksellä on pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma