Kriterier för Pre Market-bolag

En anslutning till Nordic Pre Market innebär att ditt bolag inleder planeringen av en framtida börsresa. Här skapas nya möjligheter genom utbildning, kontakt med relevanta rådgivare, inspirationsnätverk och stöd vid förberedelserna inför noteringen. Från plattformen är det sedan smidigt att ta nästa steg till en notering.

Alla bolag som är anslutna ska ha en realistisk framtidsplan som de är villiga att börja kommunicera till marknaden. Då ingen handel sker på Nordic Pre Market ställs lägre krav än vid en regelrätt notering. För att ansöka om att bli ett Pre Market-bolag ska ditt bolag:

  • Ha ambition att bli listade eller noterade inom 2 år
  • Ha en revisor
  • Ha en plan för sin långsiktiga finansiering

 

För mer information och anmälan skicka ett mejl till notering@ngm.se så återkommer vi till dig!