Kontakt oss

Nordic Growth Market NGM AB
info@ngm.se
Telefon: +46 8 566 390 00
Faks: +46 8 566 390 01

Besøksadresse:
Mäster Samuelsgatan 42 Stockholm

Postadresse:
Nordic Growth Market NGM AB
Mäster Samuelsgatan 42
SE-111 57 Stockholm

NDX
ndx@ngm.se
Telefon: +46 8 566 390 10
Fax: +46 8 566 390 01


Vis større kart

Markedsovervåking
Markedsovervåking
Telefon: +46 8 566 390 55
Faks: +46 8 566 390 01

Teknisk støtte (Elasticia)
Teknisk støtte
Telefon: +46 8 566 390 60
Faks: +46 8 566 390 01

Markedsdata
Markedsdata

Data Protection Officer
dpo@ngm.se

Klager*
Klager

* Med klage menes (i samsvar med Finansinspektionens allmenne råd FFFS 2002:23) at noen har framsatt en konkret misnøye med NGMs produkter eller tjenester. Allmenne synspunkter og generelle mishagsytringer regnes i denne sammenheng ikke som klager, heller ikke misnøye som må anses for å ha mindre betydning for kunden. Definisjonen av klage har betydning fordi det finnes et helt regelverk for hvordan NGM skal opptre i klagesaker. NGM tar selvsagt også gjerne imot generelle synspunkter og tips om hvordan vi kan forbedre virksomheten vår.