Hvorfor emittere på NDX?

Om NDX Nordic Derivatives Exchange (NDX) er et fuldt reglementeret marked for børsnotering og handel med derivativer, strukturerede produkter, obligationer og ETFer.  Markedet drives af Nordic Growth Market (NGM) og er underlagt tilsyn af Finanstilsynet i Sverige.

Effektiv noteringsproces NDX stræber efter at tilbyde en noteringsproces, der er både tidsbesparende og økonomisk fordelagtig. Vores noteringsproces sørger for, at udstedere af flow produkter kan indsende dokumentation før kl.14.00 og allerede have det noteret dagen after.

Effektivitet Al handel foregår i NGM´s selvudviklede handelssystem – Elasticia. Det er et fuldt elektronisk, højtydende, ordredrevet handelssystem, der blev lanceret i november 2010, med 100 % rådighedstid siden lanceringen. Elasticia er det første nordiske handelssted, der kan tilbyde en valideringsfunktion – Quote Validation – som sikrer, at derivativ market makere kan bekræfte deres priser.

Transparens NDX har lanceret den svenske kategoriseringsstandard for strukturerede produkter. Kategoriseringskortet (Instrument categorization map)  viser en visualisering af de de respektive produktkategorier både med et nummereringssystem og grafik over udbytteprofilerne.  Kortet ( map ) er en vigtig del af vores arbejde med at øge transparens og forståelse for børshandlede investeringsprodukter. Den svenske kategoriseringsstandard følger retningslinjerne, som er udarbejdet af Eusipa (European Structured Investment Products Association).

Handelssystemet åbner desuden for øgede muligheder for statistiske data for alle slags værdipapirer såsom warrants, certifcater, obligationer og ETF’er.

Undervisning NDX tilbyder en platform for markedføring af emittent og emittentens produkter; en platform der desuden sigter på at øge medlemmernes kunders forståelse for og kendskab til derivativer og andre strukturerede produkter. Adskillige af NGM´s medlemmer bruger allerede i dag NDX´s undervisning til at uddanne deres klienter.