Hvad er Unlimited turbos/Mini futures BEST? Få svaret i vores to artikler. Første del.

I en jungle af investeringsmuligheder er det vigtigt at beherske de forskellige instrumenters funktioner. Over to artikler vil vi gennemgå knockout warrents. En knockout warrant kan, ligesom mange andre gearede produkter, anvendes til både spekulation, men også til at beskytte ens eksisterende positioner.For at forstå, hvordan Unlimited turbos/Mini futures BEST fungerer, er det vigtigt at have kendskab til følgende parametre::

  • Underliggende aktiv
  • Typer Unlimited turbos / Mini futures BEST
  • Kapital indskud
  • Finansieringsniveau
  • Paritet
  • Knockout niveau
  • Risikopræmien

 

Underliggende aktiv

Værdiudviklingen i Unlimited turbos/Mini futures BEST er afhængig af udviklingen i det underliggende aktiv. Det underliggende aktiv kan eksempelvis være en aktie, et indeks eller en råvare.

Type Unlimited turbos/Mini futures BEST

Der findes to typer af Unlimited turbos/Mini futures BEST: Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG og Unlimited turbos / Mini futures BEST SHORT.
Tror du på en positiv kursudvikling på det underliggende aktiv, kan du ved at købe en Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG få afkast på din investerede kapital, når det underliggende aktiv stiger. Tror du på det modsatte, en nedadgående kursudvikling på et underliggende aktiv, kan du ved at købe en Unlimited turbos / Mini futures BEST SHORT skabe afkast på din investerede kapital, når det underliggende aktiv har en nedadgående kursudvikling.

 

Kapital indskud

Finansieringen af et Unlimited turbos/Mini futures BEST kan sammenlignes med en ejendomsfinansiering. Den består nemlig af en kontant indbetaling og et lån. Den kontante indbetaling svarer til kapital indskuddet på et ubegrænset turbos/Mini futures BEST. Kapitalindskuddet er din egen kapital i investeringen.

Finansieringsniveau

For at finansiere købet af det underliggende aktiv kræves et lån til at finansiere den ønskede knockout warrent. Dette lån kaldes finansieringsniveauet. Ligesom med et boliglån betaler du renter på lånet, som finansierer Unlimited turbos/Mini futures BEST LONG. Renteomkostningerne bliver hver dag tilføjet til finansieringsniveauet. Med Unlimited turbos / Mini futures BEST SHORT kan man nogle gange få en rente, fordi man har et tilgodehavende. Renteeffekten bliver yderligere omtalt i anden del af denne artikel.

Paritet eller multiplikator

Det tager flere knockout warrants til at styre en enhed af det underliggende aktiv. Hvor mange påkrævet beskrives ved hjælp af noget, der hedder multiplikatoren eller paritet.

Knockout niveau

Med en investering i en Unlimited turbos/Mini futures BEST kan du aldrig være ansvarlig for flere penge, end dem du har investeret. Dette skyldes, at udbyderen har bygget en knockout funktion, der sikrer, at værdien af Unlimited turbos/Mini futures BEST aldrig kan blive negativ. En Unlimited turbos / Mini futures BEST har sit knockout niveau på nøjagtigt samme niveau som finansieringsniveauet. Med andre ord, hvis det underliggende aktiv har samme værdi som finansieringsniveauet, vil instrumentet blive værdiløs.

Risikopræmien

Et andet vigtigt parameter for at holde styr på Unlimited turbos/Mini futures BEST er risikopræmien. Rammer det underliggende aktiv sit knockout niveau skal udbyderen sælge deres positioner i det underliggende aktiv. Udbyderen tager derfor en risiko, fordi udbyderen måske ikke når at sælge positionerne på samme niveau som finansieringsniveauet, hvilket efterfølgende fører til et tab. For at løbe denne risiko tager udbyderen sig betalt i form af en risikopræmie, som de selv fastsætter størrelsen af. Risikopræmien lægges oveni prisen på knock Unlimited turbos / Mini futures BEST.

Eksempler på Unlimited turbos/Mini futures BEST:
page13_unlimited-turbos