Åpningstider

Under følger en oversikt over NGM:s markedssegmenter og tider som normalt gjelder for de respektive markedssegmenter. Alle tider er oppgitt i sentraleuropeisk tid (CET).

Normal handelsdag
Markedssegment Land Pre Open Open Post Open Closing
NGM Equity
NGM Equity Stockholm 08:00 *09:00 #17:30 18:00
Nordic AIF 08:00 *09:00 #17:30 18:00
Nordic MTF
Nordic MTF Stockholm 08:00 *09:00 #17:30 18:00
Nordic MTF Helsinki 08:00 *09:00 #17:30 18:00
ETP Sverige
Knock-Outs SE 07:45 08:00 20:00 20:15
Certificates SE 07:45 08:00 20:00 20:15
Plain Vanillas SE 07:45 08:00 20:00 20:15
Exotics SE 07:45 08:00 20:00 20:15
ETP Finland
Knock-Outs FI 07:45 08:00 20:00 20:15
Certificates FI 07:45 08:00 20:00 20:15
Plain Vanillas FI 07:45 08:00 20:00 20:15
Exotics FI 07:45 08:00 20:00 20:15
ETP Norway
Knock-Outs NO 07:45 08:00 20:00 20:15
Certificates NO 07:45 08:00 20:00 20:15
Plain Vanillas NO 07:45 08:00 20:00 20:15
Exotics NO 07:45 08:00 20:00 20:15
ETP Denmark
Knock-Outs DK 07:45 08:00 20:00 20:15
Certificates DK 07:45 08:00 20:00 20:15
Plain Vanillas DK 07:45 08:00 20:00 20:15
Exotics DK 07:45 08:00 20:00 20:15
Debt Securities Sweden
Corporate Bonds SE 08:00 09:00 16:15 18:00
Miscellaneous Debt Securities SE 08:00 09:00 16:15 18:00
Debt Securities Sweden MTF
Corporate Bonds SE MTF 08:00 09:00 16:15 18:00
Miscellaneous Debt Securities SE MTF 08:00 09:00 16:15 18:00
NDX Sverige
NDX Structured Products SE 08:00 09:00 16:15 18:00
NDX Miscellaneous Investment Products SE 08:00 09:00 17:25 18:00
NDX Finland
NDX Structured Products FI 07:45 08:00 17:20 18:00
NDX Miscellaneous Investment Products FI 07:45 08:00 17:20 18:00
NDX Norge
NDX Structured Products NO 08:00 09:00 16:15 18:00
NDX Miscellaneous Investment Products NO 08:00 09:00 16:15 18:00
NDX Danmark
NDX Structured Products DK 08:00 09:00 17:00 18:00
NDX Miscellaneous Investment Products DK 08:00 09:00 17:00 18:00
Investment Products MTF Sverige
Structured Products MTF SE 08:00 09:00 16:15 18:00
Miscellaneous Investment Products MTF SE 08:00 09:00 17:25 18:00
Investment Products MTF Finland
Structured Products MTF FI 07:45 08:00 17:20 18:00
Miscellaneous Investment Products MTF FI 07:45 08:00 17:20 18:00
Investment Products MTF Norge
Structured Products MTF NO 08:00 09:00 16:15 18:00
Miscellaneous Investment Products MTF NO 08:00 09:00 16:15 18:00
Investment Products MTF Danmark
Structured Products MTF DK 08:00 09:00 17:00 18:00
Miscellaneous Investment Products MTF DK 08:00 09:00 17:00 18:00
Halv handelsdag
Markedssegment Land Pre Trading Call Auction/Cont Trading Post Trading Closing
NGM Equity
NGM Equity Stockholm 08:00 *09:00 #13:00 13:20
Nordic AIF 08:00 *09:00 #13:00 13:20
Nordic MTF
Nordic MTF Stockholm 08:00 *09:00 #13:00 13:20
ETP Sverige
Knock-Outs SE 07:45 08:00 12:55 13:20
Certificates SE 07:45 08:00 12:55 13:20
Plain vanillas SE 07:45 08:00 12:55 13:20
Exotics SE 07:45 08:00 12:55 13:20
ETP Norge
Knock-Outs NO 08:00 09:00 13:00 13:20
Certificates NO 08:00 09:00 13:00 13:20
Plain Vanillas NO 08:00 09:00 13:00 13:20
Exotics NO 08:00 09:00 13:00 13:20
Debt Securities Sweden
Corporate Bonds SE 08:00 09:00 12:00 13:20
Miscellaneous Debt Securities SE 08:00 09:00 12:00 13:20
Debt Securities Sweden MTF
Corporate Bonds SE MTF 08:00 09:00 12:00 13:20
Miscellaneous Debt Securities SE MTF 08:00 09:00 12:00 13:20
NDX Sverige
NDX Structured Products SE 08:00 09:00 12:00 13:20
NDX Miscellaneous Investment Products SE 08:00 09:00 12:55 13:20
NDX Norge
NDX Structured Products NO 08:00 09:00 12:00 12:15
NDX Miscellaneous Investment Products NO 08:00 09:00 12:00 12:15
Investment Products MTF Sverige
NDX Structured Products MTF SE 08:00 09:00 12:00 13:20
NDX Miscellaneous Investment Products MTF SE 08:00 09:00 12:55 13:20
Investment Products MTF Norge
Structured Products MTF NO 08:00 09:00 12:00 12:15
Miscellaneous Investment Products MTF NO 08:00 09:00 12:00 12:15

Åpning auksjonen starter 5 minutter før åpningen av det finske markedet.
Åpning auksjonen starter 15 minutter før åpningen av andre markeder.

* = Åpningen finner sted med en forsinkelse på 0-30 sekunder etter den angitte tiden.
# = Sluttauksjonen starter 5 minutter før den angitte tiden, post handel starter 0-30 sekunder før den angitte tiden.

 

Ferie og halve børsdager

Listet nedenfor er datoene for når de markedssegmentene er lukket eller når det er halve børsdager .

Dato Ukedag Beskrivelse Sverige
Finland
Norge
Danmark
2019-01-01 tir 1. nyttårsdag Stengt Stengt Stengt Stengt
2019-04-17 ons Dymmelonsdag Halv dag
2019-04-18 tor Skjærtorsdag Halv dag Stengt Stengt
2019-04-19 fre Langfredag Stengt Stengt Stengt Stengt
2019-04-22 man Annendag påske Stengt Stengt Stengt Stengt
2019-04-30 tir Valborgsmässoafton Halv dag
2019-05-01 ons Arbeidernes dag Stengt Stengt Stengt  Stengt
2019-05-17 fre Nasjonaldag Stengt
2019-05-17 fre Store bededag Stengt
2019-05-29 ons Kristi Himmelfartsaften Halv dag
2019-05-30 tor Kristi Himmelfartsdag Stengt Stengt Stengt Stengt
2019-05-31 fre 2. Kristi Himmelfartsdag Stengt
2019-06-05 ons Danska grundlagsdagen Stengt
2019-06-06 tor Sveriges nationaldag Stengt
2019-06-10 man 2. pinsedag Stengt Stengt
2019-06-21 fre Midtsommer Stengt Stengt
2019-11-01 fre Allehelgensaften Halv dag
2019-12-06 fre Finska nationaldagen Stengt
2019-12-24 tir Julaften Stengt Stengt Stengt Stengt
2019-12-25 ons 1. juledag Stengt Stengt Stengt Stengt
2019-12-26 tor 2. juledag Stengt Stengt Stengt Stengt
2019-12-31 tir Nyttårsaften Stengt Stengt Stengt Stengt