Åpningstider

Under følger en oversikt over NGM:s markedssegmenter og tider som normalt gjelder for de respektive markedssegmenter. Alle tider er oppgitt i sentraleuropeisk tid (CET).

Normal handelsdag
Markedssegment Land Pre Open Open Post Open Closing
NGM Equity
NGM Equity Stockholm 08:00 *09:00 #17:30 18:00
Nordic AIF 08:00 *09:00 #17:30 18:00
Nordic MTF
Nordic MTF Stockholm 08:00 *09:00 #17:30 18:00
Nordic MTF Helsinki 08:00 *09:00 #17:30 18:00
ETP Sverige
Knock-Outs SE 07:45 08:00 17:25 18:00
Certificates SE 07:45 08:00 17:25 18:00
Plain Vanillas SE 07:45 08:00 17:25 18:00
Exotics SE 07:45 08:00 17:25 18:00
ETP Finland
Knock-Outs FI 07:45 08:00 17:25 18:00
Certificates FI 07:45 08:00 17:25 18:00
Plain Vanillas FI 07:45 08:00 17:25 18:00
Exotics FI 07:45 08:00 17:25 18:00
ETP Norge
Knock-Outs NO 08:00 09:00 17:25 18:00
Certificates NO 08:00 09:00 17:25 18:00
Plain Vanillas NO 08:00 09:00 17:25 18:00
Exotics NO 08:00 09:00 17:25 18:00
ETP Danmark
Knock-Outs DK 08:00 09:00 17:25 18:00
Certificates DK 08:00 09:00 17:25 18:00
Plain Vanillas DK 08:00 09:00 17:25 18:00
Exotics DK 08:00 09:00 17:25 18:00
Debt Securities Sweden
Corporate Bonds SE 08:00 09:00 16:15 18:00
Miscellaneous Debt Securities SE 08:00 09:00 16:15 18:00
Debt Securities Sweden MTF
Corporate Bonds SE MTF 08:00 09:00 16:15 18:00
Miscellaneous Debt Securities SE MTF 08:00 09:00 16:15 18:00
NDX Sverige
NDX Structured Products SE 08:00 09:00 16:15 18:00
NDX Miscellaneous Investment Products SE 08:00 09:00 17:25 18:00
NDX Finland
NDX Structured Products FI 07:45 08:00 17:20 18:00
NDX Miscellaneous Investment Products FI 07:45 08:00 17:20 18:00
NDX Norge
NDX Structured Products NO 08:00 09:00 16:15 18:00
NDX Miscellaneous Investment Products NO 08:00 09:00 16:15 18:00
NDX Danmark
NDX Structured Products DK 08:00 09:00 17:00 18:00
NDX Miscellaneous Investment Products DK 08:00 09:00 17:00 18:00
Investment Products MTF Sverige
Structured Products MTF SE 08:00 09:00 16:15 18:00
Miscellaneous Investment Products MTF SE 08:00 09:00 17:25 18:00
Investment Products MTF Finland
Structured Products MTF FI 07:45 08:00 17:20 18:00
Miscellaneous Investment Products MTF FI 07:45 08:00 17:20 18:00
Investment Products MTF Norge
Structured Products MTF NO 08:00 09:00 16:15 18:00
Miscellaneous Investment Products MTF NO 08:00 09:00 16:15 18:00
Investment Products MTF Danmark
Structured Products MTF DK 08:00 09:00 17:00 18:00
Miscellaneous Investment Products MTF DK 08:00 09:00 17:00 18:00
Halv handelsdag
Markedssegment Land Pre Trading Call Auction/Cont Trading Post Trading Closing
NGM Equity
NGM Equity Stockholm 08:00 *09:00 #13:00 13:20
Nordic AIF 08:00 *09:00 #13:00 13:20
Nordic MTF
Nordic MTF Stockholm 08:00 *09:00 #13:00 13:20
ETP Sverige
Knock-Outs SE 08:00 09:00 12:55 13:20
Certificates SE 08:00 09:00 12:55 13:20
Plain vanillas SE 08:00 09:00 12:55 13:20
Exotics SE 08:00 09:00 12:55 13:20
ETP Norge
Knock-Outs NO 08:00 09:00 13:00 13:20
Certificates NO 08:00 09:00 13:00 13:20
Plain Vanillas NO 08:00 09:00 13:00 13:20
Exotics NO 08:00 09:00 13:00 13:20
Debt Securities Sweden
Corporate Bonds SE 08:00 09:00 12:00 13:20
Miscellaneous Debt Securities SE 08:00 09:00 12:00 13:20
Debt Securities Sweden MTF
Corporate Bonds SE MTF 08:00 09:00 12:00 13:20
Miscellaneous Debt Securities SE MTF 08:00 09:00 12:00 13:20
NDX Sverige
NDX Structured Products SE 08:00 09:00 12:00 13:20
NDX Miscellaneous Investment Products SE 08:00 09:00 12:55 13:20
NDX Norge
NDX Structured Products NO 08:00 09:00 12:00 12:15
NDX Miscellaneous Investment Products NO 08:00 09:00 12:00 12:15
Investment Products MTF Sverige
NDX Structured Products MTF SE 08:00 09:00 12:00 13:20
NDX Miscellaneous Investment Products MTF SE 08:00 09:00 12:55 13:20
Investment Products MTF Norge
Structured Products MTF NO 08:00 09:00 12:00 12:15
Miscellaneous Investment Products MTF NO 08:00 09:00 12:00 12:15

Åpning auksjonen starter 5 minutter før åpningen av det finske markedet.
Åpning auksjonen starter 15 minutter før åpningen av andre markeder.

* = Åpningen finner sted med en forsinkelse på 0-30 sekunder etter den angitte tiden.
# = Sluttauksjonen starter 5 minutter før den angitte tiden, post handel starter 0-30 sekunder før den angitte tiden.

 

Ferie og halve børsdager

Listet nedenfor er datoene for når de markedssegmentene er lukket eller når det er halve børsdager .

Dato Ukedag Beskrivelse Sverige
Finland
Norge
Danmark
2018-01-01 man 1. nyttårsdag Stengt Stengt Stengt Stengt
2018-01-05 fre Trettondagsafton Halv dag
2018-03-28 ons Dymmelonsdag Halv dag
2018-03-29 tor Skjærtorsdag Halv dag Stengt Stengt
2018-03-30 fre Langfredag Stengt Stengt Stengt Stengt
2018-04-02 man Annendag påske Stengt Stengt Stengt Stengt
2018-04-27 fre Store bededag Stengt
2018-04-30 man Valborgsmässoafton Halv dag
2018-05-01 tir Arbeidernes dag Stengt Stengt Stengt
2018-05-09 ons Kristi Himmelfartsaften Halv dag
2018-05-10 tor Kristi Himmelfartsdag Stengt Stengt Stengt Stengt
2018-05-11 fre 2. Kristi Himmelfartsdag Stengt
2018-05-17 tor Nasjonaldag Stengt
2018-05-21 man 2. pinsedag Stengt Stengt
2018-06-05 tir Danska grundlagsdagen Stengt
2018-06-06 ons Sveriges nationaldag Stengt
2018-06-22 fre Midtsommer Stengt Stengt
2018-11-02 fre Allehelgensaften Halv dag
2018-12-06 tor Finska nationaldagen Stengt
2018-12-24 man Julaften Stengt Stengt Stengt Stengt
2018-12-25 tir 1. juledag Stengt Stengt Stengt Stengt
2018-12-26 ons 2. juledag Stengt Stengt Stengt Stengt
2018-12-31 man Nyttårsaften Stengt Stengt Stengt Stengt