Funksjoner

SOLD OUT BUY BACK
Sold Out Buy Back (SOBB)

  • Ny ordre status for utsolgte instrument, samt for instrument der emittenten vurderer at det ikke finnes forutsetninger for å stille priser.
  • Bare market maker kan kjøpe instrumentet.
  • Andre innehavere kan kun selge til market makers pris.

Funktionens syfte är att förhindra handel till icke-marknadsmässiga priser.

BEST PRICE MATCH
På NDX sluttes handelen til den mest fordelaktige kursen for kunden mot maket maker.

Dette passer f.eks. ved:

  • Flerdagsordre
  • Kraftige kurssvingninger
  • Midlertidig fravær av market maker

Et eksempel når du skal selge: Du eier en warrant. Market maker tilbyr seg å kjøpe den for 3 kr og selge den for 4 kr. Du har lagt inn en ordre om å selge warranten for 5 kr. Det oppstår kraftige kurssvingninger og market makers neste kurs er 6 kr mot 7 kr. På NDX får du selge warranten din for 6 kr, som er 1 kr mer enn hva du opprinnelig var villig til å kjøpe for. I vanlige tilfeller, og på mange andre børser, vil du selge warranten din for 5 kr.

Et eksempel når du skal kjøpe: Du eier et bullsertifikat. Market maker tilbyr seg å kjøpe sertifikatet for 8 kr og selge det for 9 kr. Du har lagt inn en ordre om å kjøpe for 7 kr. Det oppstår kraftige kurssvingninger og market makers neste kurs i sertifikatet er 3 kr mot 4 kr. På NDX får du kjøpe sertifikatet for 4 kr, som er 3 kr mindre enn det du opprinnelig var villig til å selge for. I vanlige tilfeller, og på mange andre børser, vil du kjøpe sertifikatet ditt for 7 kr.

KNOCK OUT BUY BACK
Motta restverdien umiddelbart i et knocket produkt

For knockede produkter med restverdi, kan utsteder nå velge å kjøpe tilbake produktet under samme handelsdag. Dette gir deg som investor muligheten til å motta restverdien omgående istedenfor å vente 10 handelsdager. Som innehaver av et knocket produkt med restverdi, kan du kun selge tilbake til den kursen utsteder tilbyr seg å kjøpe til. Denne funksjonen gjelder for Mini Futures og Turbowarrants, der striken avviker fra knock-out nivået. Du kan se om et instrument har aktivert denne funksjonen i instrumentets detaljoversikt.