Features

SOLD OUT BUY BACK
Sold Out Buy Back (SOBB)

  • Status loppuunmyydyille tuotteille sekä tuotteille, joille liikkeeseenlaskija ei muusta syystä voi asettaa myyntihintaa
  • Ainoastaan markkinatakaaja voi ostaa tuotetta
  • Muut voivat myydä markkinatakaajan asettamaan hintaan

Toiminnon tarkoitus on estää kaupankäynti markkinahinnasta poikkeavilla hinnoilla.

BEST PRICE MATCH
NDX:ssä kaupat toteutuvat asiakkaalle edullisimmalla hinnalla markkinatakaajaa vastaan.

Tämä on sovellettavissa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Useiden päivien toimeksiannot
  • Voimakkaat kurssiheilahtelut
  • Markkinatakaajan tilapäinen poissaolo

Esimerkki myynnistä: Omistat warrantin, jonka markkinatakaaja tarjoutuu ostamaan 3 eurolla ja myymään 4 eurolla. Olet asettanut toimeksiannon myydäksesi warrantin 5 eurolla. Tapahtuu voimakas kurssiliike, ja markkinatakaajan seuraavat hinnat ovat 6 ja 7 euroa. NDX:ssä saat tässä tapauksessa myydä warrantin 6 eurolla, joka on 1 euro enemmän kuin olit alun perin ajatellut. Monissa muissa pörsseissä myisit warrantin 5 eurolla.

Esimerkki ostamisesta: Omistat bull-sertifikaatin, jonka markkinatakaaja tarjoutuu ostamaan 8 eurolla ja myymään 9 eurolla. Olet asettanut toimeksiannon ostaaksesi 7 eurolla. Tapahtuu voimakas kurssiliike, ja markkinatakaajan seuraavat hinnat sertifikaatille ovat 3 ja 4 euroa. NDX:ssä saat tässä tapauksessa ostaa sertifikaatin 4 eurolla, joka on 1 euro vähemmän kuin olit alun perin ajatellut. Monissa muissa pörsseissä ostaisit sertifikaatin 4 eurolla.

KNOCK OUT BUY BACK
Saat knock-out-tuotteen jäännösarvon heti takaisin!

Liikkeeseenlaskijat voivat nyt ostaa kuluvan kaupankäyntipäivän aikana takaisin tuotteen, jolla on tapahtunut knock-out ja jolla on jäännösarvoa. Sijoittajalle se merkitsee mahdollisuutta saada jäännösarvo heti sen sijaan, että joutuisi odottamaan maksua kymmenen kaupankäyntipäivää. Jäännösarvoa sisältävän knock-out-tuotteen haltijana voit myydä tuotteen takaisin liikkeeseenlaskijan tarjoamaan hintaan. Tämä toiminto on saatavissa minifutuureille ja turbowarranteille, joissa strike on erotettu knock-out-tasosta. Aktivoitu toiminto näkyy instrumentin yksityiskohtaisessa näkymässä.