Funktioner

SOLD OUT BUY BACK
Sold Out Buy Back (SOBB)

  • Ny ordre status for udsolgte produkter, og for instrument hvor udstederen betragter at der ikke er forudsætninger for at fastsætte priser.
  • Kun Market Maker kan købe instrumentet
  • De øvrige indehavere kan kun sælge/eksekvere til Market Makerens pris

Funktionens formål er at forhindre handel til ikke-markedsmæssige priser.

BEST PRICE MATCH
På NDX vil lukkepris være den mest fordelagtige pris for kunden mod market maker.
Dette gælder for f.eks. :

  • Flerdagsordrer
  • Kraftige kursbevægelser
  • Tilfældigt fravær fra market maker

Et eksempel på når du skal sælge: Du ejer en warrant og market maker tilbyder at købe den for 3 kr og sælge den for 4 kr. Du har lagt en ordre på at sælge din warrant for 5 kr. Så kommer der en voldsom kursbevægelse og market makerens næsta pris er 6 kr mod 7 kr. På NDX kan du sælge din warrant for 6 kr, hvilket er 1 kr mere end det du til at begynde med var villig til at sælge for. Sædvanligvis og på manga andre børser kommer du til at sælge din warrant for 5 kr.
Et eksempel på når du skal købe: Du ejer et bull certifikat og market maker tilbyder at købe certifikatet for 8 kr og sælge det for 9 kr. Du har lagt en ordre på at købe for 7 kr. Så kommer der en voldsom kursbevægelse og market makerens næste pris for certifikatet er 3 kr mod 4 kr. På NDX kan du købe certifikatet for 4 kr., hvilket er 3 kr. mindre end det, som du til at begynde med var villig att købe for. Sædvanligvis of på mange andre børser kommer du at købe dit certifikat for 7 kr.

KNOCK OUT BUY BACK
Få restværdien tilbage direkte i et knock-out option produkt!
For de produkter, som er knock-out options og hvor der er en restværdi, kan emittenter nu vælge at tilbagekøbe produkterne i løbet af samme handelsdag. For dig som investor indebærer det muligheden for at opnå restværdien direkte i stedet for at vente 10 handelsdage.Som indehaver af et knock-out option med restværdi kan du kun tilbagesælge til den pris, som emittenten tilbyder at købe dne til. Produkttyper som denne funktion er tilgængelig for er Mini Futures og Turbowarrants, hvor strike er adskilt fra knock out niveau. Du kan se, om et instrument har den aktiverede funktion i instrumentets detaljeoverblik.