Winner of the Best
Exchange Award 2016

Medlemmer

NGM er den nordiske privatkundebørsen; en børs under tilsyn av den svenske Finansinspektionen. NGM tilbyr handel med og børsnotering av aksjer, warranter, sertifikater, strukturerte produkter og obligasjoner. På NGM omsettes svenske, finske, norske og danske verdipapirer. Som medlem av NGM-børsen får du tilgang til handel på alle segmenter som drives i regi av børsen. Verdipapirer som er notert på NDX og NGM Equity, er tatt opp til handel på et fullt regulert marked, mens verdipapirer på Nordic MTF handles på et uregulert marked.


NGMs markedssegmenter

NGM Equity
Markedssegment Land Verdipapir Status Valuta Clearing organisasjon
NGM Equity Aksjer Regulert marked SEK Euroclear Sweden
Nordic AIF Aksjer Regulert marked SEK Euroclear Sweden
Nordic MTF
Markedssegment Land Verdipapir Status Valuta Clearing organisasjon
Nordic MTF Aksjer MTF SEK Euroclear Sweden
NDX
Markedssegment Land Verdipapir Status Valuta Clearing organisasjon
NDX Sweden* Warranter & ETN Regulert marked SEK Euroclear Sweden
NDX Structured Products SE* Strukturerte produkter Regulert marked SEK Euroclear Sweden
NDX Miscellaneous Investment Products SE Øvrige investeringsprodukter Regulert marked SEK, mfl. Euroclear Sweden, mfl.
NDX Finland* Warranter & ETN Regulert marked EUR Euroclear Finland
NDX Structured Products FI* Strukturerte produkter Regulert marked EUR Euroclear Finland
NDX Miscellaneous Investment Products FI Øvrige investeringsprodukter Regulert marked EUR, mfl. Euroclear Finland, mfl.
NDX Norway* Warranter & ETN Regulert marked NOK VPS
NDX Structured Products NO* Strukturerte produkter Regulert marked NOK VPS
NDX Miscellaneous Investment Products NO Øvrige investeringsprodukter Regulert marked NOK, mfl. VPS, mfl.
NDX Denmark* Warranter & certifikat Regulert marked DKK VP Securities

*Krav på market maker

 
Markedsandeler – medlemmer