Medlemmer

NGM er den nordiske privatkundebørsen; en børs under tilsyn av den svenske Finansinspektionen. NGM tilbyr handel med og børsnotering av aksjer, warranter, sertifikater, strukturerte produkter og obligasjoner. På NGM omsettes svenske, finske, norske og danske verdipapirer. Som medlem av NGM-børsen får du tilgang til handel på alle segmenter som drives i regi av børsen. Verdipapirer som er notert på NDX og NGM Equity, er tatt opp til handel på et fullt regulert marked, mens verdipapirer på Nordic MTF handles på et uregulert marked.

For informasjon om markedssegmenter og åpningstider, se Børsens åpningstider

 
Markedsandeler – medlemmer