Generelle vilkår

Ved å abonnere på denne tjenesten vil du motta informasjon selskapet sender ut gjennom Nordic Growth Market NGM ABs (”NGM”) distribusjonstjeneste via e-post. NGM vil kun videreformidle informasjonen. Selskapet er eneste ansvarlig for informasjonen og NGM står ikke ansvarlig for skade (enten direkte eller indirekte) som eventuelt påføres enkelte som følge av informasjonen.

En interessehenvendelse om å motta framtidige tilbud om kjøp eller tegning av verdipapirer i selskapet, innebærer at selskapet kan sende deg e-post som inneholder slike tilbud. Eventuell informasjon om tilbud distribueres av selskapet alene, uten innblanding eller innsyn fra NGM. Selskapet er eneste ansvarlig for etterlevelse av samtlige lover og regler som gjelder for et slikt tilbud. NGM tar ikke ansvar for økonomiske transaksjoner enkelte eventuelt gjennomfører på bakgrunn av informasjonen.

Personopplysningene du legger inn vil registreres i en database. NGM er personopplysningsansvarlig for personopplysningene. Minst en gang per kalenderår har du rett til å informeres om hvordan personopplysningene dine behandles. Du har også rett til å be om at NGM retter, sperrer eller fjerner personopplysninger som ikke behandles i samsvar med personopplysningsloven.