Yleiset ehdot

Tilaamalla tämän palvelun saat sähköpostitse tietoa, jota yhtiö jakaa Nordic Growth Market NGM AB:n (”NGM”) jakelupalvelun kautta. NGM ainoastaan välittää tiedot. Yhtiö on yksin vastuussa tiedoista eikä NGM vastaa vahingoista (suorista tai välillisistä), joita jollekin voi tiedoista aiheutua.

Yhtiön arvopapereiden ostamista tai merkintää koskevien tulevien tarjousten tilaaminen tarkoittaa, että yhtiö voi lähettää tilaajalle kyseisenlaisia tarjouksia sähköpostilla. Yhtiö jakaa mahdolliset tiedot tarjouksista ilman NGM:n osallistumista tai näkemystä. Yhtiö on yksin vastuussa kyseiseen tarjoukseen sovellettavien lakien ja sääntöjen noudattamisesta. NGM ei vastaa tietojen perusteella mahdollisesti tehdyistä taloudellisista transaktioista.

Ilmoittamasi henkilötiedot rekisteröidään tietokantaan. NGM vastaa henkilötiedoista. Sinulla on oikeus vähintään kerran kalenterivuodessa pyytää tietoa henkilötietojesi käsittelystä. Sinulla on myös oikeus pyytää NGM:ää oikaisemaan, sulkemaan tai poistamaan henkilötiedot, joita ei ole käsitelty henkilötietolain mukaisesti.