Velkommen til din børsarena

Alle er enige om at samfunnet trenger sunne, innovative og konkurransedyktige selskaper. Sammen skaper de flere arbeidsplasser, økonomisk trygghet og velstand. Vi arbeider med selskapene i fokus, og vårt mål er å tilby dem den mest attraktive børsarena til best pris.

Hos oss er det plass for alle selskaper, uavhengig av størrelse. For de som ikke er klar for listing eller notering tilbyr NGM plattformen Nordic Pre Market. Her får selskapene en mulighet til å forberede seg før handelen i aksjen begynner. Det gjør at neste trinn blir enklere og mer vellykket. For de selskaper som ønsker å liste seg, tilbyr vi markedsplassen Nordic MTF og for de som ønsker å børsnoteres finnes NGM Equity. Uansett valg av plattform får selskapene profesjonell støtte i alle faser.

Den 1. juli gjør vi vår børsarena enda mer attraktiv. Da gir vi selskapene 25% av handelsinntektene som genereres når selskapets aksjer handles på børsen.

Kontakt oss og vi vil fortelle deg mer.

Ring direkte: 08-566 390 17
Email oss på: notering@ngm.se

Dokument (på svensk)

Informationsbroschyr bolag.pdf
NGM EQUITY – NÅR DITT SELSKAP ER KLAR FOR BØRSNOTERING
For selskap som vil at også fonder og institusjoner skal kunne handle deres aksjer.
NORDIC AIF – ANPASS LISTEN FOR AIF-FOND
For AIF-forvaltere som vil markedsføre et AIF-fond rettet mot ikke-profesjonelle investorer.
NORDIC MTF – KOMPLETT MARKEDSPLASS FOR LISTING
For selskaper som ønsker å liste seg og tilby daglig handel i egne aksjer.
NORDIC PRE MARKET – DET OPTIMALE MARKEDET FØR EN LISTING
For mindre selskap planlegger en vellykket børsintroduksjonen.