Bliv medlem

For at opnå medlemskab kræves, at ansøgeren kortfattet skal:

  • være et værdipapirinstitut, som har tilladelse til at drive værdipapirhandel i henhold til 2 kap. 1 § punkt 2, eller 3 loven (2007:528) om værdipapirmarkedet eller udenlandske selskaber, som har opnået tilladelse til at foretage værdipapirhandel i deres hjemland som netop omtalt og som står under forsvarligt tilsyn af myndigheder eller andet bemyndiget organ i hjemlandet.
  • have en bunden egenkapital på mindst 730 000 Euro.
  • anses af børsen at have en formålstjenlig organisation af virksomheden, nødvendige risikostyringsrutiner, sikre tekniske systemer og i øvrigt være kvalificeret til at deltage i handel ved børsen og efterfølgende afvikling på tilfredsstillende måde.
  • have mindst to ansatte mæglere, som opfylder de vilkår, som stilles af børsen.

Tegning af medlemskab inkluderer processer med hensyn til:

  • Ansøgning om medlemskab
  • Aftale om deltagelse i handel
  • Ansøgning om godkendelse og registrering af mæglere
  • Valg af kommunikationsmåde og leverandør
  • Valg af handelsapplikation


Regler for medlemmer

 

Description of Pre-Trade Transparency Waivers
Member Rules 20180103
Cancellation guidelines ETP and equivalent instruments on Nordic MTF 20180103
Cancellation guidelines SP and equivalent instruments on NDX 20180103
Liquidity provider guidelines
Liquidity Provider Rules 20180103
Market maker rules 20180103
Market making strategy rules 20180103

 

Ansøgningsforløb

Membership application
Agreement regarding participation in trading
Ansökan om godkännande och registrering av mäklare sept 2010
Member Account Setup Request
AML Check Spotlight