Bli medlem

For å bli medlem kreves det i korte trekk at søkeren skal:

  • være et verdipapirforetak som er lisensiert for å drive verdipapirvirksomhet, jf. kapittel 2 §1 ledd 2, eller 3 av lov (2007:528) om verdipapirmarkedet, eller et utenlandsk selskap med tillatelse til å drive verdipapirvirksomhet i hjemlandet som nevnt tidligere, og som er under tilstrekkelig tilsyn av en myndighet eller annet egnet organ i sitt hjemland.
  • ha en bundet egenkapital på minst 730 000 euro.
  • av børsen anses å ha den tekniske og administrative kapasiteten som er nødvendig for å delta i handel på børsen og påfølgende oppgjør på en tilfredsstillende måte.
  • ha minst to ansatte meglere som oppfyller vilkårene som er pålagt av børsen.

 

Tegning av medlemskap omfatter prosesser som gjelder:

  • Medlemsavtale
  • Tilknytningsavtale
  • Avtale om automatisk ordreformidling for berørte parter
  • Valg av kommunikasjonsmåte og leverandør
  • Valg av handlerapplikasjon


Regler for medlemmer

 

Description of Pre-Trade Transparency Waivers
Member Rules 20180103
Cancellation guidelines ETP and equivalent instruments on Nordic MTF 20180103
Cancellation guidelines SP and equivalent instruments on NDX 20180103
Liquidity provider guidelines
Liquidity Provider Rules 20180103
Market maker rules 20180103
Market making strategy rules 20180103

Søknadsdokumenter

Membership application
Agreement regarding participation in trading
Ansökan om godkännande och registrering av mäklare sept 2010
Member Account Setup Request
AML Check Spotlight