Bli medlem

For å bli medlem kreves det i korte trekk at søkeren skal:

  • være et verdipapirforetak som er lisensiert for å drive verdipapirvirksomhet, jf. kapittel 2 §1 ledd 2, eller 3 av lov (2007:528) om verdipapirmarkedet, eller et utenlandsk selskap med tillatelse til å drive verdipapirvirksomhet i hjemlandet som nevnt tidligere, og som er under tilstrekkelig tilsyn av en myndighet eller annet egnet organ i sitt hjemland.
  • ha en bundet egenkapital på minst 730 000 euro.
  • av børsen anses å ha den tekniske og administrative kapasiteten som er nødvendig for å delta i handel på børsen og påfølgende oppgjør på en tilfredsstillende måte.
  • ha minst to ansatte meglere som oppfyller vilkårene som er pålagt av børsen.

 

Tegning av medlemskap omfatter prosesser som gjelder:

  • Medlemsavtale
  • Tilknytningsavtale
  • Avtale om automatisk ordreformidling for berørte parter
  • Valg av kommunikasjonsmåte og leverandør
  • Valg av handlerapplikasjon

Regler for medlemmer

Rules for members of Nordic Growth Market NGM AB (applicable from July 1, 2014)
Member Rules 20171117
Member Rules 20180103
Cancellation guidelines NDX (applicable from July 21, 2014)
Liquidity provider guidelines
Liquidity Provider Rules 20180103

Søknadsdokumenter

Application for membership
Application for permission to provide direct market access (DMA) or sponsored access (SA)
Agreement regarding participation in trading
Application for approval and registration of traders
Member Account Setup Request