Winner of the Best
Exchange Award 2016

Bli medlem

For å bli medlem kreves det i korte trekk at søkeren skal:

  • være et verdipapirforetak som er lisensiert for å drive verdipapirvirksomhet, jf. kapittel 2 §1 ledd 2, eller 3 av lov (2007:528) om verdipapirmarkedet, eller et utenlandsk selskap med tillatelse til å drive verdipapirvirksomhet i hjemlandet som nevnt tidligere, og som er under tilstrekkelig tilsyn av en myndighet eller annet egnet organ i sitt hjemland.
  • ha en bundet egenkapital på minst 730 000 euro.
  • av børsen anses å ha den tekniske og administrative kapasiteten som er nødvendig for å delta i handel på børsen og påfølgende oppgjør på en tilfredsstillende måte.
  • ha minst to ansatte meglere som oppfyller vilkårene som er pålagt av børsen.

 

Tegning av medlemskap omfatter prosesser som gjelder:

  • Medlemsavtale
  • Tilknytningsavtale
  • Avtale om automatisk ordreformidling for berørte parter
  • Valg av kommunikasjonsmåte og leverandør
  • Valg av handlerapplikasjon

 
Regler for medlemmer (på svensk)

Rules for members of Nordic Growth Market NGM AB (applicable from July 1, 2014)
Cancellation guidelines NDX (applicable from July 21, 2014)

Søknadsdokumenter (på svensk)

Ansökan om medlemskap
Ansökan om tillstånd att erbjuda direkt marknadstillträde (DMA) eller sponsrat marknadstillträde (SA)
Avtal om deltagande i handeln sept 2010
Ansökan om godkännande och registrering av mäklare sept 2010
Member Account Setup Request