Beslut vid överträdelser – 2018

 Beslut 8
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 7
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 6
Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 5
 Beslutet avser:

 • Resultaträkningens utformning
 • Värdering till verkligt värde
  Beslut 5 2018 Offentligt
 Beslut 4
 Beslutet avser:

 • Upplysning om större kunder
 • Värdering till verkligt värde
 • Alternativa nyckeltal
  Beslut 4 2018 Offentligt
 Beslut 3
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 2
 Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 1
Beslutet avser:

 • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats