Beslut vid överträdelser – 2017

 Beslut 10
 Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 9
 Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 8
 Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 7
 Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 6
 Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 5
 Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 4
 Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 3
 Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 2
 Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats
 Beslut 1
Beslutet avser:

  • Beslutet publiceras ej då inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats